Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.036

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.7.01; JEL G10, O30, O16
Семеген І. Б., Дребот Н. П. Місце і роль криптовалюти у світовій економіці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 36-39. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.039_u.
Літер.: 5

АвториСемеген (Дзедзик) Ірина Богданівна

кандидат економічних наук

cтарший викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: -dzedzyk-ira@rambler.ru, dzedzyk-ira@ukr.net

Сторінки:Дребот Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, факультет фінансів, економіки та обліку, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: drebot72@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Здійснено аналіз та опис нової, сучасної форми грошей, так званої віртуальної валюти. Зроблено акцент на тому, що поняття віртуальної валюти та цифрової валюти не варто ототожнювати, оскільки остання є цифровим відображенням реальних грошей у процесі обігу, обміну між учасниками фінансового ринку в межах реальної економіки, з офіційним легальним статусом. Розглянуто зв’язок легальної(реальної), віртуальної та чорної(тіньової) економік крізь призму виникнення та обігу криптовалюти. Здійснено ґрунтовний аналіз переваг i недоліків обігу криптовалюти у світовій економіці. Відзначено, що вимоги, які відображатимуть, за яких саме умов повинні обертатися на ринку віртуальні гроші, повинні стати першим ключовим кроком державних, правоохоронних органів і приватного сектору на шляху до аналізу суті існування цього феномену. Зазначено, що з метою встановлення ефективного контролю повинна бути налагоджена плідна співпраця між регуляторними установами і торгівельними платформами щодо моніторингу трансакцій та ідентифікації бенефіціарів для уникнення анонімності та фактів відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.

Ключові слова:

світова економіка, розвиток економічної науки, гроші, валюта, криптовалюта, відмивання грошей

Посилання

    
  1. Virtual Currencies – Key Definitions And Potential Aml/Cft Risks. FATF Report. June 2014. Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtualcurrency-key-defi nitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
  2. Scott S. Cryptocurrency Compliance: An AML Perspective. CAMS-Audit. Available at: https://www.acams.org/aml-white-paper-cryptocurrency-compliance
  3. Cryptocurrency exchange. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_exchange
  4. Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики та перспективи розвитку. Економіка України. 2016. № 4(653). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_8
  5. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329


Веб-майстер П. Попадюк