Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.053

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:339.37; JEL G21, O31
Голуб Г. Г., Сідельник О. П. Ритейл у банківському секторі України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 53-56. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.056_u.
Літер.: 6

АвториГолуб Ганна (Анна) Григорівна

кандидат економічних наук, доцент

декан, факультет фінансів та управління, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: golub@libs.ubs.edu.ua

Сторінки:Сідельник Олена Петрівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри банківської справи, факультет фінансів, економіки та обліку, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Сторінки:

Анотація

Досліджено поняття ритейлу в банківській сфері. Поняття «ритейл» пов’язане із процесами та механізмами реалізації товарів і послуг кінцевим споживачам. Проаналізовано особливості розвитку ритейлу в Україні. Визначено, що на даний час сегмент ритейлу в Україні проходить формування і вдосконалення. Тому саме в цій сфері вітчизняні банки можуть формувати власні конкурентні переваги та охоплювати нові сегменти ринку. Для розвитку ритейлу в сучасних умовах притаманні певні особливості: омніканальна торгівля, цифровий досвід у магазині, персоналізація, нові формати магазинів. Розвиток ритейлу за таких умов базується на наданні електронних банківських послуг. А саме за рахунок таких, як послуги, надані з допомогою банківських карток; послуги дистанційного банківського обслуговування клієнтів. У роботі окреслено перспективні напрями розвитку ритейлу українськими банківськими установами. Зокрема, перспективним для банків є і партнерство між банками і ритейл-компаніями створення інноваційної моделі відділення. Визначальним для банківських установ є розвиток багатоканального ритейлу, що має на увазі одночасне використання декількох каналів збуту, таких як оффлайні онлайн-відділення, мобільні пристрої, ТВ, щоб максимально оптимізувати процес надання банківської послуги потенційному споживачеві. Визначено систему формування продуктового ряду банківського ритейлу та його основні складові і орієнтири.

Ключові слова:

банківська система, банківська послуга, ритейл, банківський ритейл, інновації

Посилання

    
  1. Синяева И. М., Синяев В. В. Маркетинг торговли: учебник. 3-е изд. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. 752 с.
  2. Дані з офіційного сайта Національного банку України. 2015. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
  3. Гальків Л. І., Демчишин М. Я., Грищук Д. В. Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2016. № 847. С. 61–68.
  4. Гладкова С. Б. Региональный рынок розничных банковских услуг: тенденции и факторы развития: дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10. Санкт-Петербург, 2007. 164 с.
  5. Лапко О. О., Демченко А. М. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 2. С. 65–72.
  6. Демченко А. М. Сучасний стан банківського ритейлу в Україні. Фінансовий простір. 2014. № 3(15). С. 48–52.


Веб-майстер П. Попадюк