Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.072

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:004.415.2.031.43; JEL G21, G32, E47
Семенцов Р. В., Самородов Б. В. Опис бізнес-процесу діагностики фінансового стану банку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 72-77. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.077_u.
Літер.: 6

АвториСеменцов Руслан Володимирович

аспірант, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: economist.ruslan@outlook.com

Сторінки:Самородов Борис Вадимович

доктор економічних наук, професор

директор, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Контакти: samorodov@khibs.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Здійснено аналіз та опис бізнес-процесу – діагностика фінансового стану банку. Визначено, що діагностика фінансового стану банку – це практика або методи визначення фінансового стану банку шляхом визначення природи (ризиків, на які наражається банк, або проблеми, що виникли у процесі професійної діяльності банку), шляхом дослідження симптомів таких негативних факторів. Розглянуто внутрішню структуру процесу«діагностика фінансового стану банку» шляхом визначення категорії«аналіз» та екстраполяції її до бізнес-процесу«аналіз фінансового стану банку». Визначено такі напрями аналізу діяльності банку: структура балансу; структура доходів, прибутковість; платоспроможність, адекватність капіталу; кредитний ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик; валютний ризик; операційний ризик. Склад активів і зобов’язань балансу банку – один із ключових факторів, що визначає рівень ризику, на який наражається банківська установа. Відповідно, зростання в балансі та зміни на кінець періоду у відсотковому складі активів і зобов’язань впливають на процес ризик-менеджменту. На прикладі бізнес-процесу«аналіз складу активів та зобов’язань банку» здійснено опис системи діагностики фінансового стану банку.

Ключові слова:

діагностика, фінансовий стан, банк, бізнес-процес, ризик

Посилання

    
  1. Van Greuning H., Bratanovic S. B. Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management, Third Edition. The Inter national Bank for Reconstruction and Development; The World Bank. Washington, D. C., 2009. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2618
  2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями)]. URL: http://zakon.rada.gov.ua
  3. Постанова Правління Національного банку України «Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні» № 315 від 02.06.2009 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09
  4. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» № 351 від 30.06.2016 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran33#n33
  5. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» № 368 від 28.08.2001 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
  6. Постанова Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» № 361 від 02.08.2004 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04/page


Веб-майстер П. Попадюк