Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.003

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137:330.341.1:330.837(477); JEL O38
Зайченко В. В. Завдання та заходи щодо вдосконалення інституціонального забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-1.
Літер.: 10

АвториЗайченко Володимир Васильович

кандидат наук з державного управління, доцент

декан, факультет економіки та менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет

Контакти: zaychenko@ukr.net, v_zaychenko@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано актуальність державної політики, спрямованої на удосконалення інституціонального забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Вказано на недоліки сформованого інституціонального забезпечення інноваційно-технологічного розвитку вітчизняної економіки. Визначено головні принципи державної політики формування якісного інституціонального забезпечення технологічної конкурентоспроможності національної економіки. Визначені завдання державної політики покращення складових «інститути» та «інституції» інституціонального середовища державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки, зокрема удосконалення базових законів з інноваційної та науково-технологічної діяльності; формування законодавства з розвитку інфраструктури науково-технологічної діяльності, інтегрованих систем, реалізації спільних проєктів; покращення системи стратегування та програмування розвитку науково-технологічної діяльності; усунення адміністративних перешкод для впровадження передових технологій; формування позитивного суспільного ставлення до інновацій та технологій; покращення системи організації та управління розвитком науково-технологічної діяльності; запровадження інструментів моніторингу, контролю, прогнозування результатів політики технологічно розвитку та ін.

Ключові слова:

технологічна конкурентоспроможність економіки, інноваційно-технологічна модернізація, інституціональне забезпечення

Посилання

  
 1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: монографія. Київ: Вектор, 2004. 273 с.
 2. Васильців Т. Г., Шехлович А. М., Васильців В. В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128-136.
 3. Геєць В. Інститути у розширенні технологічної модернізації економіки України. Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15(3). С. 255-265.
 4. Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: монографія. Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2007. 368 с.
 5. Тараненко І. В. Алгоритм дослідження та оцінки інноваційної конкурентоспроможності країн. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2011. Вип. 33, Ч. 1. С. 196-201.
 6. Федулова Л. І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87-100.
 7. Швиданенко О. А. Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку: дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2007. 523 с.
 8. Юринець З. В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України: дис. … д-ра екон. наук. Львів, 2016. 519 с.
 9. Орлик І. О., Васильців Т. Г., Рудик С. А. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 102-109.
 10. Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік: стат. зб. Київ: ДССУ, 2018. 176 с.


Веб-майстер П. Попадюк