Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.021

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48(477.83-21); JEL R11, R58, O18
Процишин О. Р., Скотний П. В. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 21-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-3.
Літер.: 18

АвториПроцишин Оксана Романівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки та менеджменту, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Контакти: oksana.romanivna@gmail.com

Сторінки:Скотний Павло Валерійович

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки та менеджменту, навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Контакти: skotnyy@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено особливості формування туристичної привабливості Дрогобиччини. Визначено, що основним чинником формування туристичної привабливості регіону є наявність та ефективне використання туристичного потенціалу. Проаналізовано природно-ресурсний, історико-культурний, економічний, соціальний потенціали як складові туристичного. Оцінено вплив використання інфраструктури туристичної сфери, в т. ч. діяльності готелів та аналогічних закладів розміщування, транспортного сполучення до туристичних дестинацій регіону, стану навколишнього середовища, доступності зв’язку, діяльності туристично-інформаційного центру, на формування туристичної привабливості регіону та розвиток туристичної галузі. Ефективність використання фінансового та інвестиційного компонент туристичного потенціалу досліджено шляхом аналізу надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору та видатків на розвиток туризму. Обґрунтовано можливості для розвитку багатьох видів туризму. Виокремлено проблеми організаційно-економічного характеру у формуванні туристичного потенціалу Дрогобиччини, вирішення яких потребує подальших досліджень.

Ключові слова:

Дрогобиччина, туристична привабливість, туристичний потенціал, складові туристичного потенціалу, туристична галузь, туристично-інформаційний центр

Посилання

  
 1. Мітюк О. В. Оцінка привабливості туристичних об’єктів і територій Столичного регіону. Географія та туризм: зб. наук. пр. 2012. Вип. 19. С. 60-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_11
 2. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія. Львів: Новий Світ-2000, 2012. 176 с. URL: http://tourlib.net/books_ukr/muzychenko13.htm
 3. Довгаль Г. В., Омельченко Н. І. Туристична привабливість Харкова: стан та перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. Вип. 7. С. 109-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_18
 4. Давиденко О. Г. Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни. Український соціум. 2015. С. 97-107. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/97-107_no-4_vol-55_2015_UKR.pdf
 5. Комліченко О. О. Фактори розвитку туристичної галузі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2014. Вип. 8(3). Ч. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvkhdu_en_2014_8(3).pdf
 6. Гудзеляк І. Населення і розселення Дрогобицького р-ну Львівської обл. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Вип. 47. С. 98-106. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/821
 7. Дрогобицька районна рада: сайт. 2019. URL: http://drohobych-rda.gov.ua/drogobickiy-rayon.html
 8. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / за заг. ред. В. Г. Герасименко. Одеса: ОНЕУ, 2016. 262 с.
 9. Програма розвитку туризму в місті Дрогобичі на 2019-2021 роки. Дрогобич, 2018. URL: http://drogtravel.com/wp-content/uploads/2019/01/programa-2019-21-1.pdf
 10. Дрогобицька міська рада: сайт. 2019. URL: https://drohobych-rada.gov.ua
 11. Паспорт регіону. Головне управління статистики у Львівській області: сайт. 2019. URL: https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/bank/about_statregion.php
 12. Ткаченко Т. І., Соколова К. О. Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2011. Вип. 1. С. 107-112. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/tkachenko4.htm
 13. Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації: аналітичне дослідження. Київ, 2017. 108 с. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf
 14. Коберніченко Т. Рекреаційний потенціал гірських сіл Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2009. Вип. 37. С. 260-267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2009_37_32
 15. Ступень М., Дудяк Р., Ступень Р., Рижок З. Проблеми розвитку галузі туризму у Львівській області. Аграрна економіка. 2018. Т. 11. № 3-4. С. 48-54. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.048
 16. Ігор Чава: через п’ять років про Дрогобич знатимуть в усьому світі. Дрогобицька міська рада: сайт. 11.01. 2019. URL: https://drohobych-rada.gov.ua/igor-chava-cherez-p-yat-rokiv-pro-drogobych-znatymut-v-usomu-sviti-foto-zmi
 17. Юхновська Ю. О. Теоретичні підходи до визначення сутності туристичного потенціалу регіону. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 1. С. 42-46. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019//10.pdf
 18. Волчецький Р. В. Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Державне управління». 2012. Т. 194. Вип. 182. С. 126-128.


Веб-майстер П. Попадюк