Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.034

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.012.23:336.25; JEL R51, R58
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 34-38. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-5.
Літер.: 8

АвториСторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:Беновська Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lbenovska11@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку з використанням програмно-цільового підходу, що дозволяє підвищити можливості концентрації ресурсів для вирішення пріоритетних завдань розвитку регіону. Проаналізовано регіональні цільові програми та проєкти Державного фонду регіонального розвитку Запорізької області. Визначено основні їх особливості, недоліки та проблеми фінансування: домінування соціальної складової регіональних програм і проєктів ДФРР над розвитковою; дублювання завдань і заходів різними програмами; невідповідність регіональних цільових програм стратегічним і операційним цілям регіональних стратегій розвитку; подрібненість регіональних цільових програм, що значно утруднює їх менеджмент. Окреслено напрями вдосконалення фінансування регіональних цільових програм, які відповідають особливостям нинішнього етапу соціально-економічного розвитку України: активізація позабюджетних джерел фінансування, контроль реалізації програмних заходів, усунення дублювання програмних заходів.

Ключові слова:

регіональні цільові програми, програмно-цільовий підхід, економічне зростання, інструмент, бюджетне фінансування, регіон, стратегія розвитку

Посилання

    
  1. Горячук В. Ф., Дуков Д. Ф. Програмно-цільовий підхід до формування цільових програм соціально-економічного розвитку регіону. Економіка: реалії часу. 2014. № 6(16). С. 155-159.
  2. Пила В., Абрамов В. Програмно-цільовий метод управління соціально-економічним розвитком регіонів. Економіка України. 1998. № 9. С. 32-39.
  3. Сімків Л. Є. Державні та регіональні програми як дієвий інструмент стимулювання економічного зростання. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 4. С. 103-107. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/23.pdf
  4. Нехайчук Д. В. Щодо необхідності вдосконалення організаційно-методологічних засад моніторингу та оцінювання реалізації програм регіонального розвитку. Держава і регіони. 2013. № 4. С. 120-127.
  5. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Cтратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90.
  6. Долішній М. І., Злупко С. M., Вовканич С. Й. Регіональна політика та механізми її реалізації. К.: Наукова думка, 2003. 504 с.
  7. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. Сторонянська. Львів, 2018. 144 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
  8. Смовженко Т. С., Козоріз М. А. Управління інноваційними процесами в регіонах: монографія. Львів: ЛБІ НБУ, 2006. 263 с.


Веб-майстер П. Попадюк