Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.045

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:674(477.8); JEL L73
Іщук С. О., Коваль Л. П. Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрями його реалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 45-51. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-7.
Літер.: 9

АвториІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:Коваль Людмила Пилипівна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: myla_k@ukr.net, lyudmylakoval11@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проведено структурно-динамічне оцінювання виробництва та реалізації деревообробної продукції в Україні. Досліджено виробничий та експортний потенціал деревообробних виробництв Західного регіону й проаналізовано їх спеціалізацію за основними видами продукції. Визначено перспективні напрями розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) та окреслено базові стратегії їх реалізації, зорієнтовані на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції. Розроблено схему вертикальної інтеграції деревообробних виробництв, яка передбачає комплексну взаємодію лісопромислового та інфраструктурного секторів економіки на мезорівні. Проаналізовано практику реалізації кластерних ініціатив у сегменті деревообробки у Львівській області. Запропоновано низку організаційно-економічних інструментів, спрямованих на стимулювання розвитку вітчизняних деревообробних підприємств.

Ключові слова:

промисловість, деревообробне виробництво, продукція, експортний потенціал, розвиток

Посилання

  
 1. Галасюк В. В. Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2017. № 3. С. 254-264.
 2. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. Дейнеко Л. В. К.: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2018. 158 с.
 3. Дейнеко Л. В., Осташко Т. О., Точилін В. О. та ін. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): монографія. К.: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2013. 292 с.
 4. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь / ред.: В. М. Геєць, Т. О. Осташко. К.: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2016. 184 с.
 5. Созанський Л. Й., Коваль Л. П. Тенденції зовнішньої торгівлі продукцією деревообробної промисловості в Україні і країнах ЄС. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.59
 6. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міжрегіональні і міждержавні порівняння. Регіональна економіка. 2019. № 3. С. 145-154.
 7. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності / Статистична інформація / Промисловість Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 8. Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2018). Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 9. Товарна структура зовнішньої торгівлі / Статистична інформація / Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк