Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.011

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:332.122(477); JEL R19
Борщевський В. В. Торговельна сфера в соціально-економічному розвитку регіонів України: потенціал зростання в умовах детінізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 11-16. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-2.
Літер.: 10

АвториБорщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; завідувач кафедри державного управління, ЗВО "Український католицький університет"

Контакти: borshchevsky@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено передумови, чинники та особливості деструктивного впливу тіньової економіки на ефективність використання потенціалу торгівлі в соціально-економічному розвитку регіонів України. Показано основні негативні наслідки від поширення тіньових операцій в оптовій та роздрібній торгівлі для економічного зростання регіонів нашої держави. Доведено, що тінізація торговельної сфери знижує ефективність використання потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів України у трьох основних напрямах: фінансовому – зниження податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів; соціальному – зростання безробіття та іллегальної зайнятості, а відтак зниження рівня соціального захисту населення; бізнесовому – зниження вартості активів торговельних підприємств. Обґрунтовано пропозиції щодо пріоритетних напрямів детінізації торговельної сфери з метою підвищення ефективності використання її потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України, а саме: унормування статусу фізичної особи-підприємця у торговельній сфері; модернізація інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі; створення належних умов для поширення електронної комерції та безготівкових розрахунків за придбані товари.

Ключові слова:

торговельна сфера, торговельні операції, оптова торгівля, роздрібна торгівля, тіньова економіка, детінізація, соціально-економічний потенціал, регіони України

Посилання

  
 1. Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2019. 158 с.
 2. Варналій З. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації. К.: НІСД, 2006. 576 с.
 3. Гончарук Я., Флейчук М. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи. Економіка і прогнозування. 2009. № 2. С. 7-22.
 4. Данилишин Б. Сектор «тіні». День: сайт. 20.06.2019. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/sektor-tini
 5. Кущ О. Тіньова економіка в Україні: як нас вводять в оману. 112.ua: сайт. 20.06.2019. URL: https://ua.112.ua/mnenie/tinova-ekonomika-v-ukraini-yak-nas-vvodiat-v-omanu-496706.html
 6. Лазебна І. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі. ScientifiсWorld: сайт. 2013. URL: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=uk&u=https://www.sworld.com.ua/konfer31/799.pdf&prev=search
 7. Мельник Т., Вишинська Т. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 5(143). С. 95-107.
 8. Регіони України 2014: стат. зб. Ч. ІI. К.: Державна служба статистики України, 2014. 732 с.
 9. Регіони України 2019: стат. зб. Ч. ІІ. К.: Державна служба статистики України, 2019. 656 с.
 10. Следзь С. Дроблення бізнесу на пікселі. ZN,UA: сайт. 26.02.2020. URL: https://dt.ua/business/droblennya-biznesu-na-pikseli-339815_.html


Веб-майстер П. Попадюк