Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.025

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.135:339.94; JEL R11, R23
Беновська Л. Я. Прикордонні території у несприятливих суспільно-економічних умовах: ідентифікація та проблеми розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 25-31. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-4.
Літер.: 10

АвториБеновська Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: lbenovska11@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано необхідність виділення прикордонних територій у несприятливих умовах у окрему групу проблемних регіонів України та проведено їх внутрішньогрупову структуризацію за визначеними критеріями: ступінь безпеки територій та залучення їх до воєнних дій, тип кордону з державою-агресором (сухопутний, морський), активність і характер конфлікту з державою-агресором чи державою, відносини з якою потребують достатнього рівня безпеки. Проведено аналіз основних показників соціально-економічного розвитку прикордонних територій у несприятливих умовах. Виділено спільні проблеми розвитку територій, притаманні усім підгрупам прикордонних територій у несприятливих умовах (віддаленість від центрів економічного розвитку; посилений міграційний рух; загроза виникнення воєнних конфліктів; низька інвестиційна привабливість) і специфічні проблеми в межах кожної підгрупи. Наголошено на необхідності державної підтримки прикордонних територій у несприятливих умовах і диференційованого підходу до вирішення їхніх проблем.

Ключові слова:

проблемні території, прикордонні території, розвиток, загроза, безпека

Посилання

  
 1. Вахович І. М., Купира М. І. Обґрунтування сутності економічної категорії «депресивний регіон». Економічні науки. Серія: Регіональна економіка: зб. наук. пр. 2014. № 11(43). С. 27-34.
 2. Єфименко Т. І. Інституційне регулювання економічного розвитку. Економіка України. 2011. № 1. С. 16-26.
 3. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2. С. 50-64.
 4. Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26-36.
 5. Матвіїшин Є. Г., Нєма О. С. Зарубіжний досвід надання державної підтримки розвитку потенціалу відсталих і депресивних територій. Демократичне врядування. 2009. № 3. С. 43-50.
 6. Ярошенко І. В. Механізми державної підтримки проблемних регіонів. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. 2014. № 1. С. 133-149.
 7. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину»: проєкт. 2019. URL: http://www.strategy.kharkiv.ua/docs/SSRD.pdf
 8. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. Сторонянська. Львів: ІРД НАН України, 2018. 144 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
 9. Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів: ІРД, 2018. 90 с.
 10. Єрмолаєв А., Лупацій В., Маркєєва О. та ін. Український Південь: сучасні виклики та стратегічні пріоритети розвитку: наук. доп. Київ: Інститут стратегічних досліджень, 2014. 47 с. URL: http://newukraineinstitute.org/media/news/482/file/New%20South.pdf


Веб-майстер П. Попадюк