Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.088

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.512; JEL M41, L83
Шулла Р. С., Попик М. М. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень туроператора на основі системи «ускладненого директ-костингу». Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 88-99. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-12.
Літер.: 20

АвториШулла Роман Степанович

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри обліку та аудиту, економічний факультет, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: roman.schulla@uzhnu.edu.ua

Сторінки:Попик Мар'яна Михайлівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства, факультет туризму та міжнародних комунікацій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: mariana.popyk@gmail.com, mariana.popyk@uzhnu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Досліджено проблему інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень у межах асортиментної політики туроператора. Проаналізовано альтернативні підходи до формування показників прибутку як критеріїв при прийнятті управлінських рішень у межах асортиментної політики туроператора. Обґрунтовано переваги підходу до формування фінансового результату на основі концепції «ускладненого директ-костингу». Проведено критичний аналіз методичних положень Стандарту бухгалтерського обліку 16 «Витрати» з позицій придатності їх застосування для сфери туроперейтингу. Запропоновано методичний підхід до визначення маржинальної собівартості туристичного продукту на основі витратної функції Е. Хайнена, який ґрунтується на залежності змінних конверсійних витрат від кількості повторень бізнес-функції за період. Адаптовано концепцію багаторівневого обліку сум покриття К. Атедля потреб сфери туроперейтингу, враховуючи специфіку ієрархічного структурування елементів збутової програми туроператора.

Ключові слова:

туристичний продукт, асортиментна політика, ускладнений директ-костинг, змінні та постійні витрати, маржинальний прибуток

Посилання

  
 1. Xylander J. Kapazitätsmanagement bei Reiseveranstaltern. Entscheidungsmodelle zur Kontingentierung im Yield Management. Wiesbaden: Deutscher UniversitätsVerlag, 2003. 393 s.
 2. Pompl W. Touristikmanagement 2, Qualitäts-, Produkt-, Preismanagement. Berlin: Springer, 1996. 352 s.
 3. Козырева Т. В. Управленческий учет в туризме. М: Советский спорт, 2011. 156 с.
 4. Agthe K. Stufenweise Fixkostendeckung im System des Direct Costing. Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 1959. № 7. S. 404-418.
 5. Seicht G. Die stufenweise Grenzkostenrechnung, Ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Deckungsbeitragsrechnung. Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 1963. № 12. S. 693-709.
 6. Пурська І. Організаційний механізм формування ефективної продуктової політики суб’єктів міжнародного туризму. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2014. Вип. 34. С. 168-177.
 7. Заячковська Г. А. Збутова політика туристичних підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг. Інноваційна економіка. 2012. № 1. С. 204-208.
 8. Колісник Г. М., Гелей Л. О., Данканич Т. П. Бухгалтерський облік в туризмі: навч. посіб. Ужгород: Говерла, 2016. 140 с.
 9. Король С. Облік витрат туристичного підприємства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2011. № 4. С. 72-84.
 10. Гончаренко О. Аналітичне забезпечення управління витратами туристичного підприємства. Управлінські інновації. 2012. № 2. С. 237-244.
 11. Share of GDP generated by the travel and tourism industry worldwide from 2000 to 2019. Statista: Website. URL: https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp
 12. Мировой Атлас Данных. Knoema: сайт. 2020. URL: https://knoema.ru/atlas/topics/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
 13. Freyer W. Tourismus: Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. Oldenbourg, 2015. 707 s.
 14. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: Рута, 2002. 480 с.
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. № 131.
 16. Скворчевський О., Божко М. Оптимізація виробничої програми сучасного промислового підприємства на прикладі ВАТ «Завод Південкабель». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства: зб. наук. пр. 2013. № 7(981). С. 128-135.
 17. Шулла Р. С., Попик М. М., Габчак Н. Ф. Сучасні підходи до планування витрат та прибутку на підприємствах сфери туроперейтингу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Економічні науки». 2020. Вип. 2. С. 165-187.
 18. Kilger W. Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung. Wiesbaden: Springer Gabler, 2012. 740 s.
 19. Шулла Р. С., Повідайчик М. М. Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку «директ-костинг»: зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняній теорії та практиці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2013. Вип. 4. С. 247-254.
 20. Heinen E. Betriebswirtschaftliche Kostenlehre: Kostentheorie und Kostenentscheidungen. Wiesbaden: Gabler, 1983. 662 S.


Веб-майстер П. Попадюк