Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.003

Репозитарій ІРД НАНУ Павлов О. І., Дідух С. М., Барвіненко В. Д. Інклюзивний розвиток України в контексті економічної онтології. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-1.

АвториПавлов Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: pavlovodessaep@gmail.com, pavlovodessa@mail.ru

Сторінки:Дідух Сергій Мирославович

кандидат економічних наук, доцент

докторант кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: didukhsm@i.ua

Сторінки:Барвіненко Віталій Дмитрович

кандидат наук з державного управління

доцент кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: vitalbarvin@gmail.com

Сторінки:

Посилання

  
 1. Sachs I. Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Geneva: International Labour Office, 2004. 35 р. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf
 2. Acemoglu D., Robinson J. A. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishing Group, 2012. 544 р.
 3. Gupta, J., Pouw, N., Ros-Tonen, M. Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. European Journal of Development Research. 2015. Vol. 27(4). Рp. 541-559. DOI: https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30
 4. Гриценко А. А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 9-23.
 5. Башнянин Г., Шевчик Б. Економічні системи в соціокультурному просторі. Економічний дискурс: зб. наук. пр. 2016. Вип. 3. С. 118-128.
 6. Роговський О. М. Інклюзивне суспільство: соціально-політичні виміри. Сучасне суспільство: зб. наук. пр. 2019. Вип. 1(17). С. 189-199. DOI: https://doi.org/10.34142/24130050.2019.17.1.16
 7. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017. 336 с.
 8. Перегуда Є. Шляхи консолідації українського суспільства: теоретичні та практичні проблеми. Українознавчий альманах. 2017. № 21. С. 82-88.
 9. Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г. Реалізація принципів багатовимірності інклюзивного розвитку в системі сформованих соціоекономічних інститутів. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). С. 37-47. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(7).2018.161720
 10. Радіонова І. О. Інклюзивне суспільство: від теорії до реальності. Сучасне суспільство: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(16). С. 195-207. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537792
 11. Єрмак С. О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектору соціально-економічного розвитку країни. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 8-14.
 12. Єлісєєва Л. В. Краудсорсинг та його роль у забезпеченні інклюзивного економічного розвитку. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 1(50). С. 8-12.
 13. The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics / Еd. U. Mäki. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 398 p.
 14. Popper K. Self and Its Brain. Springer International, 1977. 596 p.
 15. Mäki U. The way the world works (www): towards an ontology of theory choice. The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics. Cambridge: University Press, 2001. Pp. 369-389. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9780511752049.020
 16. Ананьин О. И. Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ. М.: Наука, 2005. 244 с.
 17. Спиноза Б. Сочинения: в 2-х т. Изд. 2-е. Т. І. СПб: Наука, 2006. 489 с.
 18. Філіпенко А. Економічний світ: онтологія. Економічна теорія. 2014. № 3. С. 38-47.
 19. The Clayton M. Christensen Reader: Selected articles from the world’s foremost authority on Disruptive Innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business Rev. Press, 2016. 212 p.
 20. Ливч Д. В очікуванні ринку. Кому належить українська земля. Реанімаційний пакет реформ: сайт. 13.09.2019. URL: https://rpr.org.ua/news/v-ochikuvanni-rynku-komu-nalezhyt-ukrains-ka-zemlia
 21. Обух В. Державні землі залишилися поза ринком. Чому? Кому вигідно? Укрінформ: сайт. 02.04.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911035-comu-es-skazavsi-zemelnomu-rinku-yes-proti-prodazu-derzzemel.html
 22. Пищуліна О., Юрочко Т. Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки: аналітична доповідь. К.: Центр Разумкова, 2019. 248 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Zaynat.pdf
 23. Угода між Урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019» від 08.07.2019 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-19#Text
 24. Інклюзивний сільський розвиток в Україні: І квартал 2018 р. ІІ квартал 2020 р. Інститут економіки та прогнозування НАН України: сайт. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/11.pdf


Веб-майстер П. Попадюк