Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.010

Репозитарій ІРД НАНУ Козак К. Б. Динаміка агропромислового виробництва в Україні: виклики сталого економічного розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 10-16. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-2.

АвториКозак Катерина Богданівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: kozakkate.coach@gmail.com

Сторінки:

Посилання

  
 1. Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2019 роках. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm
 2. Експорт зріс на 19%: Україна за рік продала агропродукції на $22 мільярди. УНІАН: сайт. 04.02.2020. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/10858688-eksport-zris-na-19-ukrajina-za-rik-prodala-agroprodukciji-na-22-milyardi.html
 3. Україна – ЄС: тенденції торгівлі агропродовольчими товарами / [І. М. Демчак, О. О. Митченок, Г. В. Трофімова, О. Е. Майданюк]. К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2020. 41 с.
 4. Географія, врожайність, площі: як змінилось вирощування топових культур за роки Незалежності? Agravery.com.: сайт. 24.08.2019. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/geografia-vrozajnist-plosi-ak-zminilos-virosuvanna-topovih-kultur-za-roki-nezaleznosti
 5. Щодо стану та проблем функціонування та розвитку аграрного сектору економіки України: аналітична записка. 2019. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-stanu-ta-problem-funkcionuvannya-ta-rozvitku-agrarnogo-sektoru
 6. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 7. Глухий кут для АПК – роздрібний ринок добрив і ЗЗР на 90% складається з підробок. AgroPolit.com: сайт. 05.03.2019. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/541-gluhiy-kut-dlya-apk-rozdribniy-rinok-dobriv-i-zzr-na-90-skladayetsya-z-pidrobok
 8. Аграрії забезпечені засобами захисту рослин на 15% до потреби. SuperAgronom.com: сайт. 04.02.2019. URL: https://superagronom.com/news/6344-agrariyi-zabezpecheni-zasobami-zahistu-roslin-na-15-do-potrebi
 9. Вадим Нестеренко: Вітчизняне насінництво поки що конкурентоспроможне, але без держпідтримки перспектив не має. SuperAgronom.com: сайт. 23.06.2020. URL: https://superagronom.com/articles/386-vadim-nesterenko-vitchiznyane-nasinnitstvo-poki-scho-konkurentospromojne-ale-bez-derjpidtrimki-perspektiv-ne-maye
 10. Насіннєва галузь України: реалії та перспективи розвитку. Насіннєва асоціація України: сайт. 2018. URL: http://ukrseeds.org.ua/nasinnyeva-galuz-ukrayiny-realiyi-ta-perspektyvy-rozvytku
 11. Хрип’юк В. І. Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 77-86. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809077
 12. Секторальна експортна стратегія 2019-2023. Харчова і переробна промисловість України. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: сайт. 24.09.2019. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=515d8680-59af-417d-b782-ebbe388f3dd3&title=SektoralnaEksportnaStrategiiakharchovaIPererobnaPromislovistUkraini-doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu


Веб-майстер П. Попадюк