Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.017

Репозитарій ІРД НАНУ Кошкалда І. В., Безугла Л. С. Формування привабливості екотуристичних територій і самозайнятості населення Дніпропетровської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 17-22. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-3.

АвториКошкалда Ірина Віталіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Контакти: irinavit1506@gmail.com

Сторінки:Безугла Людмила Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент

доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Контакти: milabezugla@gmail.com

Сторінки:

Посилання

  
 1. Kiper T., Özdemir G., Sağlam C. Enviromental, socio-cultural and economical effects of ecotourism perceived by the local people in the Northwestern Turkey: Kıyıköy Case. Scientific Research and Essays. 2011. Vol. 6(19). Pp. 4009-4020. DOI: https://doi.org/10.5897/sre10.1059
 2. Моісєєва Н. І., Діденко Д. Ф. Ринок туристичних послуг регіону: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2019. № 1. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-131
 3. Кошова Б. Р., Теребух А. А. Сутнісні ознаки та види соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 6(2). С. 223-228.
 4. Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Погребняк Л. В. Екотуризм як важлива складова стратегії сталого розвитку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 122-128.
 5. Bansal S., Kumar J. Ecotourism for Community Development: A Stakeholder’s Perspective in Great Himalayan National Park. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 2011. Vol. 2(2). Pp. 31-40. DOI: https://doi.org/10.4018/jsesd.2011040103
 6. Безугла Л. С., Демчук Н. І. Соціально-економічні аспекти і передумови розвитку підприємств галузі екотуризму. Агросвіт. 2019. № 18. С. 24-28.
 7. Довгаль О. В., Безугла Л. С. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. № 2(106). С. 27-37. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092x/2020-2(106)-3
 8. Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року. Рішення від 07.08.2020 р. № 624-24/VIІ. Дніпропетровська обласна рада: сайт. URL: https://cutt.ly/zj0a3Gm
 9. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму за 2014-2019 роки. Головне управління статистики у Дніпропетровській області: сайт: 2020. URL: http://www.dneprstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк