Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.032

Репозитарій ІРД НАНУ Янків М. М. Фінансовий механізм розвитку українсько-польського транскордонного регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 32-37. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-5.

АвториЯнків Марія Миронівна

аспірант відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; викладач кафедри маркетингу та аналітичної економіки, ВНЗ "ПАТ "Львівський інститут менеджменту"

Контакти: mariya.yankiv@gmail.com

Сторінки:

Посилання

    
  1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія: у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 5. Фінансовий потенціал / відп. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАН України, 2013. 300 с.
  2. Копилюк О. І., Музичка О. М., Бублик М. І., Куцаб П. А. Організаційні та фінансові механізми розвитку транскордонного співробітництва: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2020. 207 с.
  3. Програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» 2021-2027. PBU: сайт. 2020. URL: https://pbu2020.eu/ua/news2021-2027
  4. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 рр. Львів, 2019. 123 с. Львівська обласна державна адміністрація: сайт. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
  5. Стратегія транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Волинської області, Львівської області та Брестської області на 2014-2020 роки. Львівська обласна рада: сайт. URL: https://archive.lvivoblrada.gov.ua
  6. Regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments. European Commission: Website. 2018. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0374&rid=7
  7. Interreg A – Cross-border cooperation. European Commission: сайт. 2020. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/#3
  8. Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. PBU: сайт. URL: https://www.pbu2020.eu/ua


Веб-майстер П. Попадюк