Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.038

Репозитарій ІРД НАНУ Кордзая Н. Р. Напрями регулювання продовольчої безпеки Причорноморського регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 38-43. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-6.

АвториКордзая Натела Ревазівна

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: natela_k@ukr.net

Сторінки:

Посилання

  
 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 06.10.1998 р. № 280/97-ВР. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 2. Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради восьмого скликання. Рішення обласної ради від 17.12.2020 р. № 4. Миколаївська обласна рада: сайт. URL: https://www.mk-oblrada.gov.ua/polozhennya-pro-komisii
 3. Науково-дослідні інститути. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного: сайт. 2020. URL: http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovo-doslidni-instytuty
 4. Структурні підрозділи Миколаївської обласної державної адміністрації. Миколаївська обласна державна адміністрація: сайт. 2020. URL: https://www.mk.gov.ua/ua/oda/pidrozidyly
 5. Ісаханова Н., Пилипенко А. Обмеження міжнародної торгівлі на фоні COVID 19: світові тенденції. Юридична газета. 2020. № 16(722). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zovnishnoekonomichna-diyalnist/obmezhennya-mizhnarodnoyi-torgivli-na-foni-covid19-svitovi-tendenciyi.html
 6. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України. 2018. № 1 (674). С. 28-40. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.01.028
 7. Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року. Проєкт. Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України: сайт. 25.11.2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=33eec8aa-b768-4234-8f5d-7014601cf6e7&title=ProktRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiProdovolchoiBezpekiNaPeriodDo2030-Roku
 8. Лагодієнко В. В. (2019). Продовольча безпека Причорноморського регіону: стан, тенденції, перспективи. Економічна та продовольча безпека України. 2019. № 6(3-4). С. 16-25.
 9. Лагодієнко В. В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 1259-1262.
 10. Скупський Р. М. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 2014. № 2. С. 48-57.


Веб-майстер П. Попадюк