Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.044

Репозитарій ІРД НАНУ Мульска О. П., Гудзовата О. О., Антонюк Я. М. Удосконалення параметрів функціонування фінансово-кредитного сектору як інструменту вирівнювання фінансових дисбалансів соціально-економічного розвитку регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 44-50. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-7.

АвториМульска Ольга Петрівна

доктор економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213

Сторінки:Гудзовата Оксана Олегівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри комп’ютерних наук, Львівський торговельно-економічний університет; професор, Львівська бізнес-школа, ПВНЗ "Український католицький університет"

Контакти: osjanka@gmail.com

Сторінки:Антонюк Ярослав Михайлович

кандидат економічних наук

професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, факультет товарознавства, управління та сервісного обслуговування, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: yaroslav.antonyuk55@ukr.net

Сторінки:

Посилання

  
 1. Андрейків Т. Я. Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2014. № 1. С. 228-235.
 2. Белінська Я. В. Інструменти активізації кредитування підприємництва в умовах економічної депресії: аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень: сайт. 08.02.2011. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/348
 3. Борисюк О. В. Вплив боргу країн Євросоюзу на національну економіку. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. 2014. № 31(1). С. 76-81.
 4. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 384 с.
 5. Дзюблюк О. В., Галіцейська Ю. М. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики: монографія. Тернопіль: Астон, 2012. 242 c.
 6. Саєнко О. С. Невизначеність, ризик і загроза як вхідні параметри системи економічної безпеки. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2009. Вип. 247(4). С. 804-807.
 7. Собкевич О. В. Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу індустріального комплексу сходу України. Регіональна економіка. 2015. № 2(76). С. 144-152.
 8. Труш І. Є. Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки: теоретичний підхід до його суті. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 1071-1074. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/224.pdf
 9. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. Сторонянська. Львів: ІРД НАН України, 2018. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
 10. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2019. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190009.pdf
 11. Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26-36.
 12. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 157 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf
 13. Voznyak H., Kloba L., Kloba T. Financial imbalances in the endogenous development of regions: an assessment attempt. Zęszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2020. Vol. 89(2). Pp. 67-82.
 14. Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с.
 15. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90.
 16. Депозитарна система в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Національний інститут стратегічних досліджень: сайт. 2010. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2010_table/0708_dokl.pdf


Веб-майстер П. Попадюк