Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.051

Репозитарій ІРД НАНУ Яремчук Р. Є. Аналіз ефективності структурних трансформацій економіки великих міст Західного регіону в контексті пріоритетів формування моделі циркулярної економіки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 51-57. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-8.

АвториЯремчук Роман Євгенович

молодший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: wyhor29@gmail.com, wuhor@i.ua

Сторінки:

Посилання

  
 1. World Population Prospects 2019. Highlights / United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. New York, 2019. 46 p. URL: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
 2. Global Economic Prospects 2020. A World Bank Group Flagship Report. 2020. 238 p. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1553-9
 3. Sauvé S., Bernard S., Sloan P. Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development. 2016. Vol. 17. Pp. 48-56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.002
 4. Towards the circular economy. Economic and business rationale for an accelerated transition. Ellen MacArthur Foundation: Website. 2013. 98 p. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthurFoundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
 5. Батова Н., Сачек П., Точицкая И. На пути к зеленому росту: окно возможностей циркулярной экономики. BEROC: сайт. 2018. URL: http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_GE_1.pdf
 6. Beuren F. H., Ferreira M. G. G., Miguel P. A. C. Product-service systems: A literature review on integrated products and services. Journal of Cleaner Production. 2013. Vol. 47. P. 222-231. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.028
 7. Firnkorn J., Müller M. Selling Mobility instead of Cars: New Business Strategies of Automakers and the Impact on Private Vehicle Holding. Business Strategy and the Environment. 2012. Vol. 21(4). Pp. 264-280. DOI: https://doi.org/10.1002/bse.738
 8. Довкілля України 2019: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.xlsx
 9. Waste statistics. Eurostat: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics
 10. Пахомова Н. В., Рихтер К. К., Ветрова М. А. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2017. Т. 33. № 2. С. 244-268. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2017.203
 11. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#n8
 12. Про управління відходами: проєкт Закону України від 03.06.2020 р. №2207-1-д. Верховна Рада України: сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=69033&pf35401=528766


Веб-майстер П. Попадюк