Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.070

Репозитарій ІРД НАНУ Костишина А. І. Стан і тенденції розвитку оплати праці в системі дистрибуції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 70-75. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-11.

АвториКостишина Анна Ігорівна

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний технічний університет

Контакти: anna4229@ukr.net

Сторінки:

Посилання

  
 1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність: підручник. Вид. 2-ге, переробл., допов. К.: Знання, 2008. 632 с.
 2. Костишина Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 389 с.
 3. Задорожный Г. В., Карпенко В. В., Тютюнникова С. В. Труд: проблемы управления и оплаты в транзитивной экономике. Х.: ХИБМ, 1998. 178 с.
 4. Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sr/roz/roz_u/roz0819_u.htm
 5. Праця України у 2015 році: стат. зб. К.: Консультант, 2016. 311 с.
 6. Праця України у 2016 році: стат. зб. К.: Август трейд,. 2017. 233 с.
 7. Праця України у 2017 році: стат. зб. К.: Август трейд, 2018. 281 с.
 8. Праця України у 2018 році: стат. зб. К.: Бук-Друк, 2019. 242 с.
 9. Праця України у 2019 році: стат. зб. К.: Август трейд, 2020. 267 с.
 10. Костишина Т. А. Конкурентоспроможна система управління оплатою праці: сутність, критеріальні ознаки. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. 2008. № 32. С. 214-220.


Веб-майстер П. Попадюк