Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.097

Репозитарій ІРД НАНУ Козлова І. М. Поняття невизначеності під час формування інвестиційної поведінки домогосподарств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 97-101. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-15.

АвториКозлова Інна Миколаївна

викладач кафедри менеджменту, логістики та економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Контакти: innes727@gmail.com, inna.kozlova@m.hneu.edu.ua

Сторінки:

Посилання

  
 1. Hodgson G. M. The ubiquity of habits and rules. Cambridge Journal of Economics. 1997. Vol. 21(6). Pp. 663-684. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a013692
 2. Грималюк А. В. Невизначеність та економічний розвиток. Економіка України. 2016. № 9. С. 19-30.
 3. Knight F. H. Risk, uncertainty and profit. Boston, New-York: Houghton Mifflin Company, 1921. 382 p. URL: https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/books/risk/riskuncertaintyprofit.pdf
 4. Решетило В. П., Федотова Ю. В. Аналіз невизначеності як категорії економічної науки. Економіка та суспільство. 2016. № 3. С. 13-16.
 5. Рішняк І. В. Системний аналіз категорій ризику та невизначеності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2003. № 489. С. 263-275.
 6. Данько Н. И., Довгаль Г. В. Обоснование хозяйственных решений и оценивание. Х.: Изд-во НУА, 2010. 192 с.
 7. Shackle G. L. S. Epistemics and Economics. A Critique of Economic Doctrines. New-York: Routledge, 1991. 495 p.
 8. Götze U., Northcott D., Schuster P. Investment appraisal: Methods and models. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008. 391 p.
 9. Копитко М.І. Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2014. Том 17. № 2. С. 61-68.
 10. Економічна теорія: Політекономія: підручник / ред. В. Д. Базилевич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 9-те вид., доповн. Київ: Знання, 2014. 710 с.
 11. Витлинский В. В., Вирченко П. И. Анализ, моделирование и управление экономическим риском: учебно-методическое пособие. К.: КНЭУ, 2000. 292 с.
 12. Kahneman D., Knetsch J. L., Thaler R. H. Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 5(1). Pp. 193-206. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.5.1.193
 13. Петровська Т. Соціально-психологічні фактори економічної поведінки. Соціальна психологія. 2004. № 4(6). С. 23-35.
 14. Яковицька Л. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». К.: НАУ, 2019. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40561/3/04_Екон. Пс_КЛ.pdf


Веб-майстер П. Попадюк