Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.114

Репозитарій ІРД НАНУ Москаленко В. А., Колоша В. П. Окремі аспекти оцінювання рівня ефективності витрат у молочному скотарстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 114-119. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-18.

АвториМоскаленко Валентина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Контакти: m.valentina.an@ukr/net

Сторінки:Колоша Валерій Петрович

директор ПСП «Пісківське» Чернігівської області

Контакти: kolosha.v.p@ukr.net

Сторінки:

Посилання

    
  1. Антощенкова В. В. Ціноутворення в молокопродуктовому підкомплексі України: тенденції та перспективи. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки: зб. наук. пр. 2016. Вип. 172. С. 68-75.
  2. Дієсперов В. С. Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва. Економіка АПК. 2016. №. 2. С. 38-44.
  3. Пархомець М. К., Уніят Л. М. Управління виробництвом молока на інноваційній основі як напрям розвитку конкурентоспроможного молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6. С. 18-25.
  4. Петриченко О. А. Розвиток молокопродуктового підкомплексу України / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Київ, 2018.
  5. Россоха В. В. Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 27-36.
  6. Шиян Н. І. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства. Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2020.
  7. Шиян Н. І., Ляліна Н. С. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства. Харків: Міськдрук, 2011.


Веб-майстер П. Попадюк