Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Редакційна колегія

Сторонянська Ірина Зеновіївна

д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» - головний редактор

Шульц Світлана Леонідівна

д.е.н., професор, завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» - заступник головного редактора

Попадинець Назарій Миколайович

к.е.н., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» - відповідальний секретар

Акімова Людмила Миколаївна

д.н.д.у., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

Борщевський Віктор Валентинович

д.е.н., доц., завідувач кафедри державного управління Українського католицького університету

Возняк Галина Василівна

д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Гринів Лідія Святославівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського Львівського національного університету імені Івана Франка

Гринькевич Ольга Степанівна

д.е.н., професор, доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка

Давимука Степан Антонович

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Данько Юрій Іванович

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу Сумського національного аграрного університету

Жук Петро Володимирович

к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Зварич Роман Євгенович

д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету

Іщук Світлана Олексіївна

д.е.н., професор, завідувач відділу проблем реального сектора економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Чан Лінчао

доктор з менеджменту, науковий співробітник, директор Центру підвищення продуктивності провінції Хенань Університету Сіань Цзяотун (Китай)

Максимчук Максим Віталійович

д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Мальська Марта Пилипівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка

Максимів Юлія Василівна

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Мельник Мар'яна Іванівна

д.е.н., професор, завідувач відділу просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Павліха Наталія Володимирівна

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та інновацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Пітюлич Михайло Іванович

д.е.н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування та маркетингу Мукачівського державного університету

Персцєняк Агата

доктор габ., професор, професор факультету права, адміністрації та управління Університету Яна Кохановського в Кельце (Польща)

Притула Христина Мирославівна

д.е.н., с.н.с., завідувач сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Прокопюк Александер

д.е.н., ректор Вищої економічної школи в Білостоку (Польща)

Рейман Кшиштоф

доктор габ., ректор Державної вищої технічно-економічної школи імені Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща)

Семів Любов Казимирівна

д.е.н., професор, професор кафедри економіки та управління персоналом Львівського інституту Університету банківської справи

Стадницький Юрій Іванович

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Станни Моніка

доктор габ., професор, директор Інституту розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава, Польща)

Хорга Іоан

д.і.н., професор, декан факультету історії, міжнародних відносин та політичних наук Університету Ораді (м. Орадя, Румунія)

Цімре Клара

доктор наук, доцент кафедри соціальної географії та планування регіонального розвитку Університету Дебрецена (м. Дебрецен, Угорщина)

Редакційна колегія у 2018 році


Веб-майстер П. Попадюк