Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 2(106) за 2014 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 001.83(477+438)«20»
Литвин М. Р. Наукові зв’язки українських і польських істориків: здобутки та проблеми дослідження / М. Р. Литвин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 3-18.

Літер.: 29


Проаналізовано актуальні проблеми українсько-польських відносин від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу звернуто на дослідження українсько-польського військово-політичного протистояння у ХХ ст. 
українсько-польські відносини, історія, наукові осередки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [94(477):32.019.5(438)]«1991/2014»
Хахула Л. І. Польські суспільні настрої щодо України та українців у 1991-2014 рр. / Л. І. Хахула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 19-26.

Літер.: 21


На основі аналізу даних соціологічних опитувань розглянуто зміни польської громадської думки про Україну і українців у період 1991-2014 рр. Особливу увагу приділено впливу українських політичних перетворень 2004 р. та 2013-2014 рр. на сприйняття поляками своїх східних сусідів. Показано, що протягом двох останніх десятиліть значно збільшилася кількість польських громадян, які позитивно ставляться до українців. Така тенденція сприяє налагодженню тісної співпраці між історично близькими народами і державами. 
громадська думка, поляки, українці, польсько-українські відносини Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92(477-192):061.1
Писаренко С. М. Євроінтеграційні засади транскордонного співробітництва України / С. М. Писаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 27-34.

Літер.: 12


Розглядається значення концепції транскордонного регіоналізму для реалізації євроінтеграційної стратегії України, аналізуються особливості формування інтеграційної моделі українсько-польського транскордонного співробітництва. 
транскордонний регіоналізм, співробітництво, субсидіарність, транскордонна інфраструктура Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.101.541:001.92(477)
Бабець І. Г. Механізми зміцнення економічної безпеки регіонів в умовах інтеррегіонального співробітництва України та Польщі / І. Г. Бабець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 35-44.

Літер.: 6


Обґрунтовані інституціональні засади реалізації інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС. Визначені стратегічні цілі, пріоритетні напрями та засоби зміцнення економічної безпеки регіонів в умовах інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС. Розроблені механізми реалізації стратегічних пріоритетів інтеррегіонального співробітництва України та Польщі з урахуванням критеріїв економічної безпеки. 
інтеррегіональне співробітництво, економічна безпека, регіон, транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9
Васильців Т. Г. Напрями покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва західних регіонів України / Т. Г. Васильців, М. В. Васильків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 45-52.

Літер.: 8


Обґрунтовано актуальність покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва (ТКС). Вказано на головні недоліки системи консалтингових послуг учасників транскордонної співпраці. Визначено структуру системи інституціонального базису консалтингового забезпечення суб’єктів ТКС України та Польщі. Обґрунтовані напрями та засоби державної політики покращення інституційної, інформаційної та мотиваційної підсистем покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонної співпраці західних регіонів України. 
транскордонне співробітництво, розвиток, консалтингове забезпечення, інституційне середовище, суб’єкти ТКС України та Польщі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 65.012.8:351.83).85+331.5+314+33(477)
Іляш О. І. Інституційний механізм забезпечення соціально-економічної безпеки України / О. І. Іляш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 53-63.

Літер.: 6


Обґрунтовано інституціональні перетворення у сфері соціально-економічної безпеки, загострення яких очікується у майбутньому. Доведено необхідність розроблення державою інституційного механізму управління системою гарантування безпеки. Запропоновано схему дії інституційного механізму забезпечення соціально-економічної безпеки України. 
соціально-економічна безпека, інституціональний механізм, нормативно-правове забезпечення, законодавче регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:339.9
Вежбенец В. Сучасні проблеми системи соціального захисту населення у контексті європейської інтеграції / В. Вежбенец, І. Томас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 64-77.

Літер.: 13


Розглянуто досвід Польщі щодо регіональної соціальної політики. Запропоновано організаційно-економічні підходи щодо організації соціальної допомоги. 
соціальний захист, соціальна допомога, соціальна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:332.122(438)
Федан Р. Транспортна та прикордонна інфраструктура в процесі активізації східної прикордонної зони Польщі / Р. Федан, Р. Пукала // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 78-88.

Літер.: 6


Інтенсивність людського потоку та транспортних засобів при перетині зовнішнього кордону ЄС відчутно зменшилась після входу Польщі до числа країн зони Шенген у 2007 р. Перемовини, що велися з східними партнерами, були ефективними і це призвело до підписання угоди щодо введення в дію малого прикордонного руху (МПР) на відстані п’ятдесяти км вглиб країни у 2009 р., що, в свою чергу, дало можливість збільшити потік туристів на контрольно-пропускних пунктах і суттєво збільшити кількість покупок як серед іноземців, так і серед поляків. На цих територіях виник і зміцнився торговельний туризм, що дало можливість сформуватися і розвиватися господарській діяльності в межах прикордонної зони. 
торговельний туризм, малий прикордонний рух, прикордонна зона, прикордонна інфраструктура Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.43:005:[332.122:339.9](477)(438)
Maziarz P., Harasim E.nities for joint development of ecological farming in the transborder region of Poland and Ukraine [Можливості для спільного розвитку екологічного сільського господарства у транскордонному регіоні Польщі та України] / П. Мазяж, Е. Харасім // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 89-96.

Літер.: 7


Представлена роль і значення виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Наведені результати досліджень представників Польщі та України, які стосуються використання можливостей та знань щодо розвитку органічного сільського господарства у прикордонній території Польщі та України. Дослідження підтверджують, що виробництво екологічно чистих продуктів має дуже велике значення як для Польщі, так і для України. Сторони виражають готовність до розширення знань в області екології, пропагування вживання екологічно чистих, органічних продуктів. 
екологічне сільське господарство, екологічна ферма, структура вирощування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.135
Засадко В. В. Удосконалення інфраструктури як засіб соціально-економічної інтеграції прикордонних урбанізованих територій / В. В. Засадко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 97-103.

Літер.: 8


Встановлено значення інфраструктури урбанізованих територій для соціально-економічної інтеграції прикордонних регіонів, проаналізовані інфраструктурні обмеження розвитку урбанізованих територій в Україні, а також обґрунтовані засоби для їх нівелювання. 
інфраструктура, урбанізована територія, прикордонний регіон, інтеграція, транскордонне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 364.12 (477)
Матяж С. В. Особливості взаємодії держави і бізнесу у сфері вирішення соціально-економічних проблем в Україні / С. В. Матяж // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 104-111.

Літер.: 8


Розкривається необхідність співпраці органів публічної влади з бізнесовими структурами з метою покращення соціально-економічної ситуації в країні; проаналізовано особливості розвитку соціальної відповідальності бізнесу. 
держава, соціальна відповідальність, соціальні сфера, бізнес, взаємодія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 323.213:304.4
Дацко О. І. Потенціал українсько-польського транскордонного співробітництва для зміцнення економічної безпеки територіальних громад Львівщини / О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 112-124.

Літер.: 8


Окреслено необхідність формування в Україні системи економічної безпеки територіальних громад як складової національної безпеки. Визначено поняття «економічна безпека територіальної громади». Проаналізовано передумови реформування адміністративно-територіального устрою України і Польщі та його вплив на рівень економічної безпеки територіальних громад. Доведено, що українсько-польське транскордонне співробітництво, найперше на рівні міжлюдських контактів, ефективно вплинуло на розвиток громадянського суспільства і сприяло інституціоналізації територіальних громад як суб’єктів публічного права для захисту економічних інтересів її членів на Львівщині. Окреслена необхідність подальшого співробітництва територіальних громад України та Польщі у транскордонному просторі для формування системи гарантування економічної безпеки територіальних громад. 
транскордонне співробітництво, економічна безпека територіальної громади, самоврядування, ресурси, територіальна громада, гміна Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.137:339.9
Тимечко І. Р. Концептуальні підходи дослідження поведінки суб’єктів транскордонної взаємодії / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 125-132.

Літер.: 14


Запропоновано враховувати 5 проявів ірраціонального початку (довіра; справедливість; зловживання і недобросовісність; грошова ілюзія; історії з нашого життя та життя оточуючих) в процесі дослідження поведінки мешканців прикордоння в транскордонному просторі та виявлення впливів на прийняття економічних рішень мешканцями прикордоння. 
транскордонна взаємодія, суб’єкти транскордонної взаємодії, поведінка мешканців прикордоння Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Цибульська Ю. О. Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці / Ю. О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 133-144.

Літер.: 9


Розглянуто досвід Європейського Союзу з розвитку взаємодоповнюючого, конкурентоспроможного і вільного транскордонного ринку праці та механізми забезпечення його конкурентоспроможності. 
ринок праці, транскордонний ринок праці, конкурентоспроможність транскордонного ринку праці, механізми забезпечення взаємодії Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:504(438)(477)
Мальська М. П. Аспекти українсько-польської транскордонної співпраці в плані зміцнення потенціалу в секторі екологічних послуг / М. П. Мальська, В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 145-155.

Літер.: 9


Розглянуті деякі аспекти транскордонної співпраці в секторі екологічних послуг. Основна увага акцентується на можливостях українсько-польського транскордонного регіону в плані зміцнення потенціалу у цьому секторі, а також на позитивних та негативних аспектах скорочення або усунення торговельних і неторговельних бар’єрів у секторі екологічних послуг. 
транскордонна співпраця, екологічні послуги, потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Цісінська О. Б. Перешкоди взаємодії регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування у транскордонному просторі України та ЄС / О. Б. Цісінська, Ю. Ю. Кміть // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 156-170.

Літер.: 10


На основі проведеного анкетного опитування досліджено сучасний стан розвитку транскордонного співробітництва серед районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Яворівського району. Показано перешкоди взаємодії вищевказаних структур з аналогічними структурами суміжних регіонів Польщі. Окреслено напрями вирішення даної проблеми. 
транскордонне співробітництво, суб’єкти транскордонного співробітництва, транскордонний проект, транскордонний регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48:339.9(477.8)
Горин Г. В. Рекреаційно-туристичний потенціал Західного регіону України у контексті транскордонного співробітництва / Г. В. Горин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 171-178.

Літер.: 14


Представлено розроблену автором комплексну структуру рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. Досліджено реальну динаміку туристичних потоків в освоєння рекреаційно-туристичного потенціалу даного регіону. Вказано шляхи удосконалення щодо розвитку рекреаційно-туристичної сфери економіки регіону. 
рекреаційно-туристичний потенціал, регіон, транскордонне співробітництво, ресурсне забезпечення, стан інфраструктури, інституційне середовище, геоекономічне становище, геополітична компонента Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.5:332.1
Маркович В. В. Транскордонна регіонально-секторальна інтеграція в умовах України / В. В. Маркович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 179-188.

Літер.: 18


Розглянуто сутність та обґрунтовано доцільність транскордонної регіонально-секторальної інтеграції, визначено форми її інституційного забезпечення та роль транскордонного співробітництва у розвитку секторальної інтеграції. Проаналізовано формування транскордонних кластерів як форми здійснення транскордонної секторальної інтеграції. Розглянуто сучасний стан розвитку транскордонної секторальної інтеграції в Україні. 
регіонально-секторальна інтеграція, транскордонне співробітництво, транскордонний кластер, регіональна політика, Україна Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:338.45:332.135
Андел І. В. Інвестування у розвиток основного капіталу промисловості як умова розвитку транскордонного співробітництва / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 189-198.

Літер.: 12


Транскордонне співробітництво, євроінтеграційні процеси України вимагають нових підходів до ефективності інвестування у розвиток основного капіталу промисловості регіонів, держави. Розвиток транскордонного співробітництва напряму залежить від підвищення ефективності інвестування у розвиток основного капіталу промисловості держав, регіонів. Прикордонні регіони мають слабше розвинений основний капітал частини промислових підприємств. Умовою розвитку транскордонного співробітництва є використання сильних сторін розвитку промисловості у прикордонних регіонах, які можуть приймати участь у транскордонному співробітництві, а також пріоритетність вибору першочерговості інвестування у види економічної діяльності, які мають найбільший вплив на зростання рентабельності основного капіталу. 
основний капітал, прикордонний регіон, інвестування основного капіталу промисловості, підвищення ефективності інвестування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:658.589:338.3
Лопата О. О. Джерела фінансування модернізації виробничої сфери регіону в умовах євроінтеграції України / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 199-207.

Літер.: 7


Розглянуто проблеми залучення фінансових ресурсів на проекти модернізації підприємств виробничої сфери. Досліджено стратегію та обґрунтовано механізм підвищення ефективності залучення фінансових ресурсів в умовах фіскального середовища України. Подано досвід Німеччини та Франції. 
управління фінансовими ресурсами, модернізація, виробнича сфера, залучення фінансових ресурсів, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9
Лупак Р. Л. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України / Р. Л. Лупак, Р. Р. Августин, М. В. Цап // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 208-217.

Літер.: 8


Охарактеризовані аспекти тінізації економічних відносин в межах транскордонного співробітництва західних регіонів України. Виокремлено негативний вплив тінізації економічних відносин на розвиток транскордонного співробітництва. Показано негативний вплив на ефективність транскордонного співробітництва нераціональної структури товарообігу вітчизняних та імпортних товарів. Доведено важливість активізації процесу імпортозаміщення як перспективного напряму збільшення обсягів та підвищення ефективності транскордонного співробітництва, розвитку внутрішнього споживчого ринку прикордонних територій України. Визначені пріоритети та засоби системної і комплексної державної політики розвитку імпортозаміщення на прикордонних територіях України. 
транскордонне співробітництво, розвиток, детінізація економічних відносин, імпортозаміщення, розвиток внутрішнього ринку прикордонних територій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:339.137
Милян Р. Ю. Інституційне забезпечення розвитку українсько-польського співробітництва в сфері культури / Р. Ю. Милян // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 218-223.

Літер.: 3


Окреслено сукупність інституцій, діяльність яких стимулює інтенсифікацію українсько-польського співробітництва в сфері культури, з детальним аналізом функціонування культурно-інформаційних центрів. Здійснено узагальнення нормативно-правового забезпечення культурної співпраці України та Польщі. 
інституційне забезпечення, українсько-польське співробітництво, культурний захід Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.94 (477) (438) (477.8)
Процевят О. С. Особливості транскордонної інвестиційної співпраці України і Польщі на території Західного регіону України / О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 224-230.

Літер.: 11


Розглядаються особливості транскордонної інвестиційної співпраці України і Польщі. А саме, охарактеризовано українсько-польські відносини на території Західного регіону України. Проаналізовано обсяги і тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку регіону, визначено їх вплив. 
транскордонна інвестиційна співпраця, прямі іноземні інвестиції, інвестиційні проекти, інвестиційні програми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 35.07(477+438)«1991/2014»
Піх О. М. Впровадження адміністративної-територіальної реформи в Україні через призму польського досвіду / О. М. Піх // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 231-239.

Літер.: 18


Висвітлено стан та перспективи впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні. На основі проведення польської адмінреформи 90-років ХХ ст. проаналізовано шляхи трансформації органів місцевого самоврядування регіонального та базового рівня. Охарактеризовано проблему відповідності системи адміністрування в Україні щодо основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування та регіональної політики ЄС. Акцентовано увагу на важливості забезпечення участі громадськості у процесі розробки та прийнятті управлінських рішень та контролі за їх реалізацією на місцевому рівні. 
Україна, Польща, адміністративно-територіальна реформа, місцеве самоврядування, децентралізація, регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:338.43:339.924(477)(438)
Цимбаліста Н. А. Українсько-польське транскордонне співробітництво в аграрній сфері у контексті європейської інтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку / Н. А. Цимбаліста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 240-247.

Літер.: 18


Проведено аналіз спільних для українсько-польського транскордонного регіону проблем розвитку аграрного сектора економіки. Досліджено сучасний стан та окреслено перспективні напрями активізації українсько-польського транскордонного співробітництва у галузі сільського господарства. 
транскордонне співробітництво, польсько-український транскордонний регіон, розвиток сільських територій, сільське господарство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.22:28
Щурко У. В. Перспективи розвитку транскордонного співробітництва через залучення релігійних чинників / У. В. Щурко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 248-255.

Літер.: 8


Розглядається роль релігійних чинників у формуванні інтеграційної моделі входження України в європейське та міжнародне співтовариство. Аналізуються позитивні та негативні моменти впливу релігійних чинників на процеси європейської інтеграції та посилення транскордонного співробітництва. Пропонуються шляхи прискорення інтеграційних процесів та зміцнення міжнародних зв’язків за допомогою залучення релігійних чинників. 
релігійні чинники, європейська інтеграція, транскордонне співробітництво, міжконфесійний діалог, екуменізм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:339.92(477.439)
Янків М. М. Організаційно-економічні засади розвитку українсько-польського транскордонного та міжрегіонального співробітництва / М. М. Янків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 256-263.

Літер.: 13


Розглядаються основні проблеми розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва в сучасних соціально-економічних умовах. Основна увага акцентується на організаційно-економічному забезпеченні транскордонного співробітництва в контексті функціонування єврорегіонів, реалізації Європейської політики сусідства та міжрегіональної співпраці між Україною та Польщею. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності прикордонної торгівлі та інвестиційного співробітництва в українсько-польському прикордонні. 
транскордонне співробітництво, єврорегіони, міжрегіональна співпраця, прикордонна торгівля Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 502.3:330.341
Скороход І. С. Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах транскордонного співробітництва / І. С. Скороход, Н. Г. Ребрина // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 264-273.

Літер.: 15


Охарактеризовано фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на екологічно орієнтовану інноваційну діяльність підприємств. Виділено причини, що гальмують інноваційний розвиток підприємств. Звернуто увагу на екологічно орієнтовану інноваційну діяльність в аграрному секторі Волинської області. Досліджено особливості розвитку органічного виробництва в Республіці Польща та, зокрема, в Люблінському воєводстві. 
екологічні інновації, зовнішні та внутрішні фактори, екологічно орієнтована інноваційна діяльність підприємств, екологічно чиста продукція, органічне виробництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:332.1
Коваленко С. І. Пріоритети розвитку єврорегіону «Нижній Дунай»: кластерні ініціативи / С. І. Коваленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 274-284.

Літер.: 8


Систематизовано теоретичні положення та методологічні підходи до формування виробничих кластерів в рамках регіональної промислової політики Українського Придунав’я. Досліджено сутність та внутрішні взаємозв’язки транскордонного кластера як фактора збільшення конкурентоспроможності єврорегіону «Нижній Дунай» в умовах посилення інтеграційних процесів та необхідності підвищення ролі периферійних регіонів в рамках транскордонного співробітництва. Визначені стратегічні пріоритети просторового розвитку нових форм транскордонної кооперації у контексті регіональної політики Євросоюзу. 
єврорегіон, інтеграція, підприємницькі мережі, транскордонний ринок, кластер, транскордонні кластерні системи, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:339.92(477.439)
Глущенко М. М. Метод оцінювання ефективності механізмів фінансової підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / М. М. Глущенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 285-294.

Літер.: 6


Розкрито сутність методу оцінювання ефективності застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Запропонований метод дозволяє з урахуванням ентропії системно проаналізувати кількісні і якісні параметри цих механізмів, що дає можливість оцінити міру їх керованості на основі порівняння реального значення ентропії з оптимальним значенням. 
ефективність, зовнішньоекономічна діяльність, ентропія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.37:339.923:061.1(477)
Попадинець Н. М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 295-303.

Літер.: 10


Проаналізовано структурні процеси, що відбуваються у внутрішній торгівлі, виявлені диспропорції, а також нові тенденції розвитку під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Проведено порівняльний аналіз між розвитком ринку роздробної торгівлі України та країнами ЄС. Запропоновано заходи з усунення диспропорцій на ринку роздрібної торгівлі. 
ефективність, зовнішньоекономічна діяльність, ентропія Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2014. - Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. - С. 304-306.


Веб-майстер П. Попадюк