Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Про журнал

Науково-практичний журнал "Регіональна економіка" засновано у 1996 р.

ISSN 1562–0905

Засновники журналу:

Видавець журналу:

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Головний редактор – доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович


В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемами соціально-економічного життя її регіонів.

Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідомлення, рецензії.

Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.


Журнал зареєстрований (Постанова Президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. №1-05/6) та пізніше переєстрований (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. №1021) у переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Журнал «Регіональна економіка» включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща – з 2012 року.
Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Сторінка підписки журналу «Регіональна економіка».

Періодичність: 4 випуски на рік (щоквартально).

Мови видання: українська, англійська, російська

Склад редакційної колегії тут

Вимоги до статей тут

Вимоги до оформлення бібліографічного опису тут

Умови публікації тут

Контактні дані тут


Редакція журналу:

Попадинець Н.М., Казанцева Л.І., Соловей Л.С., Попадюк П.С.


Веб-майстер П. Попадюк