Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.04.079

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12; JEL O18, O31, R32
Чемерис В. А., Казьмір Л. П. Концептуальні засади стратегування інноваційного розвитку сільських територій на регіональному рівні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 79-84. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.084_u.
Літер.: 28

АвториЧемерис Василь Антонович

доктор економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: chemerus64@gmail.com

Сторінки:Казьмір Любомир Павлович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: box5@ukr.net

Сторінки:

Анотація

У статті розкрито зміст, основні завдання та функції стратегування інноваційного розвитку сільських територій як багатофункціональних систем. Наголошено на пріоритетному значенні регіонального рівня стратегування інноваційного розвитку в сучасних умовах та проаналізовано специфіку інституційного оформлення цього виду стратегування. Особливу увагу акцентовано на необхідності координації діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, наукових та освітніх установ, бізнесу, громадських організацій для підтримки заходів, що сприяють активізації інноваційних процесів у регіоні загалом, та доцільності розроблення регіональної стратегії інноваційного розвитку з обов’язковим виділенням у такій стратегії окремого блоку, присвяченого питанням стимулювання інноваційних процесів у сільській місцевості, у межах імплементації в управлінську практику концепту «розумної спеціалізації». Подано авторські пропозиції щодо пріоритетних напрямів стимулювання інноваційного розвитку сільських територій України на регіональному рівні.

Ключові слова:

сільські території, інноваційний розвиток, стратегування, регіональні інноваційні системи, соціальні інновації, розумна спеціалізація

Посилання

  
 1. Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи. Економіка України. 2010. № 9. С. 68-77.
 2. Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 5-16.
 3. Забарна Е. М., Щьокіна Є. Ю. Стратегування як інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Modeling of the Regional Economy. 2016. 1(27). С. 215-225.
 4. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу / ред.: М. Клепка, К. Матусяк, К. Засядли. Познань; Київ, 2005. 186 с.
 5. Казьмір П. Г., Ступень М. Г., Казьмір Л. П. Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2011. Вип. 6(92). Сучасні проблеми розвитку сільських територій. С. 81-90.
 6. Константиниди Х. А. Стратегирование развития региональной экономической системы в условиях ускорения постиндустриальных преобразований. М.: Спутник, 2015. 246 с.
 7. Кухарская Н. А. Идеология стратегирования социо-эколого-экономического развития региона. Економічні інновації. Потенціал підприємства в парадигмі сталого розвитку регіонів України: зб. наук. пр. Одесса, 2012. Вып. 51. С. 243-244.
 8. Кухарская Н. А. Стратегирование социально-экономического развития региона как новый подход к разработке и реализации стратегий регионального развития. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. С. 22-28.
 9. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування. К., 2008. 412 с.
 10. Мясникова Т. А. Стратегирование социально-экономического развития муниципальных образований: теория и практика российских регионов: монография. Воронеж: Научная книга, 2014. 186 с.
 11. Обзор инновационного развития. Украина. Нью Йорк; Женева: ЕЭК ООН, 2013. 168 с.
 12. Смородинская Н. Тройная спираль как новая матрица экономических систем. Инновации. 2011. № 4. С. 66-78.
 13. Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України: монографія / ред.: В. В. Борщевський, Т. Г. Васильців. Львів: Аверс, 2014. 176 с.
 14. Федулова Л. І. Організаційні механізми формування результативної регіональної інноваційної системи. Стратегічні пріоритети. 2009. №. 4. С. 157-165.
 15. Чемерис В. А. Програмно-проектний підхід стратегічного розвитку сільських територій регіону. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. тех. праць. 2013. Вип. 23. С. 332-338.
 16. Lamine C., Renting H., Rossi A., Wiskerke J. S. C., Brunori G. Agri-Food systems and territorial development: innovations: new dynamics and changing governance mechanisms. Farming Systems Research into the 21st century: The new dynamic. Dordrecht: Springer, 2012. Pp. 229-256.
 17. Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness. Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10. No. 1. Pp. 31-42.
 18. Chen J., Yang Y. Theoretical basis and content for collaborative innovation. Studies in Science of Science. 2012. Vol. 2. Pp. 161-164.
 19. Drabenstott M., Henderson J. A New Rural Economy: A new role for public policy. Management Quarterly. 2006. Vol. 47 (4). Pp. 4-18.
 20. Etzkowitz H. Innovation in innovation: the triple helix of university-industry-government relations. Social science information. 2003. Vol. 42 (3). Pp. 293-337.
 21. Henderson D. EU Regional Innovation Strategies: regional experimentalism in practice? European Urban and Regional Studies. 2000. Vol. 7 (4). Pp. 347-358.
 22. Mintzberg H., Lampel J. (1999). Reflecting on the strategy process. Sloan management review. Vol. 40. Pp. 21-30.
 23. Smart specialization and Europe’s growth agenda. Brussels: European Commission, 2014. 12 p.
 24. The New Rural Paradigm: Policies and Governance. OECD Rural Policy Reviews. Paris, 2006. 130 p.
 25. Brunori G., Knickel K., Rand S., Proost J. Towards a better conceptual framework for innovation processes in agriculture and rural development: From linear models to systemic approaches. The Journal of Agricultural Education and Extension. 2009. Vol. 15. Pp. 131-145.
 26. Transformation Processes in the Western Ukraine: Concepts for a Sustainable Land Use / M. Roth, R. Nobis, V. Stetsyuk, I. Kruhlov (Eds.). Berlin: Weißensee-Verlag, 2008. 602 p.
 27. Weigl T. Strategy, Structure and Performance in Transition Economy. An Institutional Perspective on Configurations in Russia. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2008. 384 p.
 28. Williamson O. E. Strategizing, Economizing, and Economic Organization. Strategic Management Journal. 1991. Vol. 12: Special Issue. Pp. 75-94.


Веб-майстер П. Попадюк