Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Казьмір Любомир ПавловичКазьмір Любомир Павлович
Казьмир Любомир Павлович
Kazmir Lyubomyr Pavlovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 223

Контакти:

box5@ukr.net

Сторінки:

Народився

25.06.1965.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1989, механіко-математичний факультет, кваліфікація – математик, викладач),
Львівський державний аграрний університет (2002, спеціальність – землевпорядкування та кадастр, кваліфікація – інженер-землевпорядник).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2015, спеціальність – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, установа: Інститут агроекології і природокористування НААН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Ступень Михайло Григорович, тема: «Організаційно-економічні засади екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування»).

Трудова діяльність:

інженер-математик, математик І категорії (1989–2004) Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
інженер (за сумісництвом, 1998–2003) Західного НДІ землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету;
молодший науковий співробітник (2004), науковий співробітник (05.2018) сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики (до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління),
молодший науковий співробітник (09.2017),
науковий співробітник (05.2018) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва,
науковий співробітник (02.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

  • соціально-економічні аспекти просторового розвитку сільських територій як багатофункціональних систем;
  • аналіз державної просторової політики в умовах становлення ринкової економіки;
  • розвиток теоретико-методологічних засад землевпорядкування;
  • організаційно-економічне забезпечення екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування;
  • дослідження метрополізаційних процесів та специфіки формування і розвитку метрополійних субрегіонів.

Опубліковано:

понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії

2016Файл Adobe Reader УДК 332.15:330.3
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / наук. ред. М. І. Мельник ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 552 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 535, 714 посилань

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад активізації розвитку метрополійних функцій великих міст та розробці практичних рекомендацій щодо політики підвищення їх метрополійного потенціалу. З цією метою систематизовано домінантні ознаки метрополізації та основні критеріїв, що детермінують наявність метрополійних функцій великих міст. Розроблено методичні підходи до інтегральної оцінки метрополійних функцій великих міст, відповідно до яких проведене дослідження на прикладі регіональних метрополій України. Запропонований інструментарій оцінювання інтенсивності впливу метрополійного центру на соціально-економічний розвиток адміністративних районів регіону, враховуючи критерій їх територіальної близькості. Проведено кореляційно-регресійне моделювання взаємозалежностей між розвитком окремих метрополійних функцій великого міста та чинниками, які впливають на підвищення потенціалу їх реалізації. Вивчено зарубіжний досвід організаційно-інституційного забезпечення та стратегічного управління розвитком метрополій. Розроблено пріоритетні напрями та інструменти підвищення метрополійного потенціалу великих міст України; обґрунтовано стратегічні пріоритети та заходи політики просторового розвитку на основі використання потенціалу регіональних метрополій.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями метрополізації.
Авторський колектив: М. І. Мельник, О. М. Синютка, С. Д. Щеглюк, О. В. Кушнірецька, І. В. Лещух, Р. Є. Яремчук, Л. П. Казьмір, М. М. Габрель, С. Й. Вовканич, Б. Бартосєвич, А. В. Колодійчук, Н. Р. Синюра-Ростун, О. І. Мацьків.
Ключові слова: метрополійні функції, великі міста, Україна, потенціал розвитку, перспективи реалізації

2013Файл Adobe Reader УДК 332.122:911.375(477.8)
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л. Т. Шевчук. – Львів, 2013. – 284 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 289

У монографії окреслено проблеми соціально-економічного розвитку малих міст Карпатського регіону. Розроблена та апробована методика діагностики таких проблем. Визначено особливості функціонування малих міст Карпатського регіону та трансформації їх економічної і соціальної сфери. Окреслено підходи до обґрунтування коригування прогнозно-планової документації щодо перспектив розвитку малих міст. Встановлено шляхи удосконалення соціально-економічного розвитку малих міст. Обґрунтовано антикризові заходи, спрямовані на поліпшення соціально-економічного розвитку малих міст, і розроблено рекомендації щодо активізації розвитку малих міст в структурі міської мережі регіону із залученням потенціалів середніх та великих міст.
Призначена для науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів державного управління, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку малих міст.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, малі міста

2011Файл Adobe Reader Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія / Л. Т. Шевчук (наук. ред.) ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 256 с. (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)
Джерел: 141

У монографії висвітлено сучасні теоретичні проблеми й практичні завдання просторового розвитку регіону. Розкрито суть територіально-структурних процесів та показана їх роль у розвитку простору регіону. Проаналізовано особливості і ознаки територіально-структурних процесів у регіоні та розкрито специфіку їх впливу на формування середовища регіону.
Обґрунтовано концепцію удосконалення просторового розвитку регіону на основі врахування результатів вивчення динаміки і ознак територіально- структурних процесів у його межах.
Призначена для науковців, економістів, соціологів, інженерів, містобудівельників, управлінців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами просторового розвитку економіки регіону та управління ним.
Авторський колектив: Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк, Л. П. Казьмір, В. І. Воськало, Ю. І. Гелетій, Н. Р. Синюра-Ростун, А. В. Шевчук, О. І. Шевчук, М. М. Вишиванюк, М. І. Мельник, Я. В. Шевчук, Р. Є. Яремчук, С. Л. Шульц, О. М. Демидюк, О. В. Кушнірецька, І. В. Гончаренко.

2009Файл Adobe Reader УДК 332.362:631.111
Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі / Львівський національний аграрний університет; наук. ред. П. Г. Казьмір. Львів, 2009. 254 с. (фрагменти: 141 с.)

Джерел: 265

Розглянуто науково-методологічні засади організації екологічно безпечного й економічно ефективного використання земельних ресурсів у сільському господарстві. На основі синтезу сучасних методів ландшафтної екології та землевпорядного проектування в монографії вперше запропоновано алгоритм виділення ландшафтно-екологічних одиниць як елемент інженерної методики формування просторових передумов для організації раціонального використання й охорони земель на локальному рівні. Висвітлено особливості економіко-математичного обґрунтування системи землевпорядних заходів у нових економічних умовах. Показано доцільність запровадження системи динамічних сівозмін у господарствах ринкового типу. На основі систематизації та узагальнення результатів польових досліджень запропоновано диференційовані моделі впорядкування території сівозмін в ерозійно небезпечних агроландшафтах.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальністю „Землевпорядкування та кадастр”, а також для фахівців землевпорядних і сільськогосподарських органів, сільськогосподарських підприємств та організацій.
Авторський колектив: П. Г. Казьмір, Н. Є. Стойко, М. В. Дроздяк, В. Г. Кисіль, Л. П. Казьмір, І. П. Здоровцов, М. Я. Бомба, З. П. Флекей, В. І. Ярмолюк.
Ключові слова: сільськогосподарське використання земель, ландшафтно-екологічна основа, організація

2008Файл Adobe Reader Transformation processes in the Western Ukraine: Concepts for a sustainable land use/ [Eds: M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov]. Berlin: Weisensee Verlag, 2008. 488 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20080304f.pdf (фрагмент 22 с.)

2007Файл Adobe Reader УДК 332.1:352/354
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою : монографія / наук. ред.: Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 254 с. (повний текст)

Джерел: 451

У колективному науковому виданні висвітлені сучасні теоретичні та методичні засади дослідження адміністративно-територіального устрою в різних країнах світу та досвід його реформування. Окреслені особливості становлення адміністративно-територіального устрою України. Сформульовані й проаналізовані можливі варіанти, можливості та напрямки адаптації зарубіжного досвіду в умовах України з метою вдосконалення її адміністративно-територіального устрою.
Для економістів, соціологів, спеціалістів сфери управління. Буде корисною для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою прогнозування соціально-економічного розвитку України.
Авторський колектив: Л. Т. Шевчук, В. С. Кравців, С. Й. Вовканич, М. І. Мельник, С. О. Цапок, А. В. Шевчук, Н. С. Станасюк, Я. В. Шевчук, С. Д. Щеглюк, Л. П. Казьмір, О. І. Шевчук, Р. Є. Яремчук.

Статті

2014Файл Adobe Reader Ступень М. Г. Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні / М. Г. Ступень, Л. П. Казьмір // Економіст / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2014. – №5. – С. 53-56.
Джерел: 18 

Проаналізовано специфіку організаційно-економічного забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах масштабних інституційних трансформацій. Обґрунтовано пріоритетність проектування інституціонального середовища при розробці інструментальної бази регіональної земельної політики, що випливає з об’єктивної необхідності модернізації всієї системи управління землекористуванням в умовах постсоціалістичної трансформації економіки. Особливу увагу зосереджено на ключових заходах щодо екологічної модернізації системи землевпорядкування на локальному та внутрішньогосподарському рівнях. Файл Adobe Reader УДК 332.3:631.11
Казьмір Л. П. Методичне забезпечення організації системи сівозмін в умовах формування дуалістичної моделі сільськогосподарського виробництва в Україні / П. Казьмір, П. Чернецький, Л. Казьмір // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. форуму, 24-26 вересня 2014 р. / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – 590 с. – С. 180-185.

Джерел: 15 

Розглядаються проблеми інституціоналізації сільськогосподарського управління землекористування в нових економічних умовах в Україні. Особливу увагу приділено проблемам організації сівозміни та контролю за їх дотриманням. Обгрунтовано доцільність запровадження динамічних систем сівозміни в великих господарствах. 
сільськогосподарські технології, інституціоналізація, система динамічних сівозмін, організація землекористування, землі сільськогосподарського призначення Файл Adobe Reader УДК 332.3
Казьмір Л. П. Планування сільськогосподарського використання земельних ресурсів на субрегіональному рівні в умовах інституційних трансформацій / Л. Казьмір, П. Казьмір, М. Міштурак // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. форуму, 24-26 вересня 2014 р. / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – 590 с. – С. 210-216.

Джерел: 18 

Систематизовано зміст основних теоретичних положень щодо планування використання земельних ресурсів сільського господарства на субрегіональному рівні в умовах трансформації земельних відносин і модернізації всієї системи управління землекористуванням. Відповідні пропозиції автора апробовані на прикладі Кам'янка-Бузького адміністративного району Львівської області. 
інституційні перетворення, земельні ресурси, сільське господарство, показники розвитку, субрегіональний рівень планування, адміністративний район, функціональне зонування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Казьмір Л. П. Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації економічного простору регіону / Л. П. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 486-496.

Літер.: 22


Висвітлюються можливості використання поляризаційно-дифузійного підходу до формування концептуальних засад модернізації економічного простору регіону. Особлива увага звертається на необхідність врахування метрополізаційних викликів при розгляді сучасних тенденцій розвитку просторових форм організації науково-освітньої сфери. На основі первинних статистичних даних проведено порівняльний аналіз стану й основних тенденцій змін у сфері науки та вищої освіти в обласних центрах Західного регіону України. 
науково-освітня сфера, економічний простір, модернізація, поляризаційно-дифузійна модель розвитку, метрополізація, Західний регіон України, обласні центри 


Веб-майстер П. Попадюк