Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.05.105

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.436:330.342.146:332.1(477); JEL Q13, Q14, Q15, О13
Жабинець О. Й., Яремчук Р. Є. Вплив агрохолдингових компаній на соціально-економічний розвиток регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 105-109. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.109_u.
Літер.: 4

АвториЖабинець Ольга Йосифівна

кандидат економічних наук, доцент

науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: olza@ukr.net, (+38067)38-88-233

Сторінки:Яремчук Роман Євгенович

провідний інженер відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: wuhor@i.ua, wyhor29@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано просторову концентрацію найбільших агрохолдингових компаній України за розміром земельного банку та продуктивність сільськогосподарського виробництва великих агропідприємств у регіонах України, здійснено рейтингування регіонів за обсягами сільськогосподарського виробництва. Розраховано значення інтегрального індексу розвитку сільського господарства для кожної з областей та проаналізовано взаємозалежність між продуктивністю сільськогосподарського виробництва великих аграрних підприємств і цим показником.

Ключові слова:

агрохолдингові компанії, соціально-економічний розвиток регіонів, земельний банк, продуктивність сільськогосподарського виробництва, інтегральний індекс розвитку сільського господарства

Посилання

    
  1. Жабинець О. Й. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності агрохолдингів в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С.104-108.
  2. Топ 100 латифундистов Украины. Latifundist Media: сайт. 1.01.2014. URL: https://latifundist.com/rating/top100#
  3. Просторові форми організації бізнесу в Україні: тенденції, перспективи та механізми розвитку: наукова доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2018. 107 с.
  4. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк