Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.007

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.45; JEL L60, O31, O33, R30
Лещух І. В. Інноваційний вимір структурних трансформацій економіки великих міст України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 7-15. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-2.
Літер.: 32

АвториЛещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_borsch@mail.ru, ira_leschukh@ukr.net, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Досліджено інноваційний вимір структурних трансформацій економіки великих міст України на прикладі промислових підприємств. Встановлено, що основним чинником гальмування інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств залишаються фінансові обмеження. Названо основні інституційно-організаційні проблеми активізації інноваційної діяльності у промисловості: низький рівень інноваційної та виконавчої культури, незабезпечення виконання законів і порушення вимог законодавства; відсутність скоординованої діяльності органів державної, регіональної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на інноваційний розвиток країни; відсутність комплексного застосування механізмів державного впливу для досягнення інноваційних пріоритетів; недостатній розвиток інноваційної інфраструктури; низький рівень інноваційної активності малих промислових підприємств; майже відсутнє співробітництво між державою, наукою та бізнесом у пріоритетних для національної економіки секторах.

Ключові слова:

трансформація економіки, структура економіки, інноваційна діяльність, інновації, промислові підприємства, інноваційний розвиток, інновації у промисловості

Посилання

  
 1. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / наук. ред. Л. В. Шинкарук. Київ, 2015. 304 с.
 2. Patents by main technology and by International Patent Classification (IPC). OECD Patent Statistics (database). OECD iLibrary: Website. 2017. URL: http://dx.doi.org/10.1787/data-00508-en
 3. Наукова та інноваційна діяльність України. Державний комітет статистики України: сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf
 4. Корнилюк Р. Врятувати майбутнє: перший рейтинг інноваційних компаній України. Forbes: сайт. 25 травня 2016. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1416757-vryatuvati-majbutne-pershij-rejting-innovacijnih-kompanij-ukrayini
 5. Амоша О. І., Булєєв І. П., Землянкін А. І., Збаразська Л. О., Харазішвілі Ю. М. та ін. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь / Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. URL: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95
 6. Вишневський В. П., Князєв С. І. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми. Економіка України. 2017. № 7. С. 22-37.
 7. Іщук С. О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 17-29.
 8. Яненкова І. Г. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан та перспективи розвитку. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: Економіка. 2016. Т. 285. Вип. 273. С. 89-94.
 9. Головне управління статистики у Вінницькій області: сайт. 2018. URL: https://www.vn.ukrstat.gov.uа
 10. Головне управління статистики у Дніпропетровській області: сайт. 2018. URL: https://www.dneprstat.gov.ua
 11. Головне управління статистики у Житомирській області: сайт. 2018. URL: https://www.zt.ukrstat.gov.ua
 12. Головне управління статистики у Закарпатській області: сайт. 2018.  URL: https://www.uz.ukrstat.gov.ua
 13. Головне управління статистики у Запорізькій області: сайт. 2018. URL: https://www.zp.ukrstat.gov.ua
 14. Головне управління статистики в Івано-Франківській області: сайт. 2018. URL: https://www.ifstat.gov.ua
 15. Головне управління статистики у Львівській області: сайт. 2018. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua
 16. Головне управління статистики у Миколаївській області: сайт. 2018. URL: https://www.mk.ukrstat.gov.ua
 17. Головне управління статистики в Одеській області: сайт. 2018. URL: https://www.od.ukrstat.gov.ua
 18. Головне управління статистики у Полтавській області: сайт. 2018. URL: https://www.pl.ukrstat.gov.ua
 19. Головне управління статистики у Рівненській області: сайт. 2018. URL: https://www.rv.ukrstat.gov.ua
 20. Головне управління статистики у Волинській області: сайт. 2018. URL: https://www.lutsk.ukrstat.gov.ua
 21. Головне управління статистики у Тернопільській області: сайт. 2018. URL: https://www.te.ukrstat.gov.ua
 22. Головне управління статистики у Харківській області: сайт. 2018. URL: https://www.kh.ukrstat.gov.ua
 23. Головне управління статистики у Херсонській області: сайт. 2018. URL: https://www.ks.ukrstat.gov.ua
 24. Головне управління статистики у Хмельницькій області: сайт. 2018. URL: https://www.km.ukrstat.gov.ua
 25. Головне управління статистики у Черкаській області. 2018. URL: https://www.ck.ukrstat.gov.ua
 26. Головне управління статистики у Чернівецькій області: сайт. 2018. URL: https://www.cv.ukrstat.gov.ua
 27. Головне управління статистики у Чернігівській області: сайт. 2018. URL: https://www.chernigivstat.gov.ua
 28. Головне управління статистики у місті Києві: сайт. 2018. URL: https://www.kiev.ukrstat.gov.ua
 29. Główny Urząd Statystyczny: Website. 2018. URL: https://stat.gov.pl
 30. Traczyk W. Іnnowacyjność polskiego przemysłu – raport. Magazyn przemyslowy: Website. 06.02.2018. URL: https://www.magazynprzemyslowy.pl/zarzadzanie-i-rynek/Innowacyjnosc-polskiego-przemyslu-raport,10416,1
 31. Державний комітет статистики України: сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 32. Проект Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку». Економіст. 2018. № 3. С. 19-35.


Веб-майстер П. Попадюк