Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.024

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.94:332.12; JEL O18, F15, F20
Притула Х. М., Пастернак О. І. Перспективи участі суб’єктів підприємницької діяльності прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах вартості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 24-29. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-5.
Літер.: 8

АвториПритула Христина Мирославівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

в.о. завідувача сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: khrystynka.prytula@gmail.com, khrystynka_p@hotmail.com

Сторінки:Пастернак (Дейнека) Олена Іванівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: olena.pasternak@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Окреслено основні напрями активізації процесів інтернаціоналізації підприємницької діяльності в прикордонних регіонах України, зокрема: консультативна підтримка виходу вітчизняних підприємств на іноземні ринки; перехід від виробництва на основі давальницької сировини до виробництва повного циклу; дизайн і розроблення брендів; стимулювання залучення іноземних інвестицій у розвиток вітчизняних перспективних виробництв; створення сприятливого клімату для розвитку підприємництва, торгівлі та відкриття філій транснаціональних корпорацій. Досліджено підприємства прикордонних областей України, інтегровані до міжнародних виробничих мереж. Приділено увагу кластерам як сполучним елементам між дрібними і середніми підприємствами у мережі для співробітництва з міжнародним ринком через горизонтальні зв’язки.

Ключові слова:

глобальні ланцюги вартості, прикордонні регіони, кластери, транснаціональні корпорації, інтернаціоналізація підприємницької діяльності

Посилання

    
  1. Притула Х. М., Пастернак О. І., Калат Я. Я. та ін. Соціально-економічний розвиток прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (за результатами експертних оцінок): науково-аналітична записка. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2017. 64 с.
  2. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: сайт. 20.11.2017. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=354d699d-4648-4112-a81a-919a80555fb7&tag=TendentsiiRozvitkuZovnishnoiTorgivliUkraini
  3. Про EU4Business. EU4Business: сайт. 2019. URL: http://www.eu4business.eu/uk/about
  4. Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу. 2018-2019 рр. Аналітичний звіт за результатами четвертої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та експортерів. Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2019. 165 с.
  5. Україна: дорожня карта розвитку галузей виробництва одягу та взуття. ЄБРР, ЄС EU4Business, 2018. 66 с.
  6. Trade Facilitation Indicators. Compare your country: Website. 2019. URL: https://www.compareyourcountry.org/trade-facilitation?cr=oecd&lg=en]
  7. The Global Competitiveness Report 2018. World economic forum: Website. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
  8. Global Value Chainsand Development. United Nations conference on trade and development: Website. 2013. URL: https://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2013d1_en.pdf


Веб-майстер П. Попадюк