Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.060

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.637; JEL L11, M11
Маркіна І. А., Овчарук О. М. Формування принципу вибору оптимальної планової траєкторії антикризового управління агропереробних підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 60-65. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-11.
Літер.: 11

АвториМаркіна Ірина Анатоліївна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

Контакти: irisla7@ukr.net, iryna.markina@pdaa.edu.ua

Сторінки:Овчарук Олена Михайлівна

здобувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

Контакти: elena200781@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито сутність антикризового управління агропереробними підприємствами та особливості його формування в стратегічній програмі сталого розвитку в ринковому середовищі. Встановлено причини виникнення кризових явищ через недосконалість управлінських технологій прийняття рішень. Встановлено суперечність тактичних прийомів забезпечення економічної стійкості агропереробних підприємств у поточній господарській діяльності, що провокують виникнення кризових явищ. Визначено основні напрями реформування механізму антикризового управління агропереробними підприємствами із залученням переваг багатоальтернативних економічних моделей у програмуванні сталого розвитку. Побудовано механізм довгострокового програмування сталого розвитку в динамічних ринкових умовах на основі використання полібізнесної моделі підприємства. Проведено аналіз альтернатив розвитку економічної моделі м’ясопереробного підприємства й програмування оптимального управління розвитком для забезпечення максимальної прибутковості вкладених коштів.

Ключові слова:

агропереробні підприємства, антикризове управління, оптимізація, полібізнесна економічна модель, економіко-математична модель, ефективність, програмування

Посилання

  
 1. Латишева О. В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку. Економічний вісник Донбасу. № 3(53). 2018. С. 126-130.
 2. Шандова Н. В. Випереджальний аналіз факторів ризику розвитку промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 317-326.
 3. Орєхова А. І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація. Економіка та суспільство. 2018. Вип. № 17. С. 308-315.
 4. Закорко П. П., Бреус В. Є. Оцінка економічної стійкості підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 13. С. 464-467.
 5. Дробишева О. О., Віташ Н. М. Оптимізація структури основних фондів та їх значення у досягненні підприємством своїх цілей. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка: зб. наук. пр. 2016.Вип. 2(6). С. 63-68.
 6. Діденко Є. О. Модель антикризового управління підприємством. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Сер.: Економічні науки. 2015. № 3(87). С. 53-58.
 7. Григоренко Є. О. Інструментарій діагностування фінансового стану в процесі формування антикризової програми підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки: зб. наук. пр. 2012. № 4(55). С. 206-210.
 8. Гладій М. В., Сичевський М. П. Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі. Вісник аграрної науки. 2018. № 5(782). С. 5-11.
 9. Логоша Р. В. Стан та тенденції розвитку підприємств м’ясопереробної галузі України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. № 3(69). 2012. С. 134-139.
 10. Шилова О. Ю. Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. 2013. С. 173-180.
 11. Реалізація вимог щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм) / Т. Васильківська, Ю. Кабаков, М. Козловська, О. Остапенко, О. Правдива, М. Селінний, Т. Тимошенко, Л. Чабак; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. 138 с.


Веб-майстер П. Попадюк