Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.073

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.012.64:338.2; JEL R10, M21
Танчак Я. А., Дребот Н. П., Миколишин М. М. Підтримка малого підприємництва як фактор розвитку національної економіки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 73-78. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-13.
Літер.: 5

АвториТанчак Ярина Андріївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, факультет фінансів, економіки та обліку, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: jarunatanchak@ukr.net

Сторінки:Дребот Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, факультет фінансів, економіки та обліку, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: drebot72@gmail.com

Сторінки:Миколишин Марта Михайлівна

кандидат економічних наук

викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, факультет фінансів, економіки та обліку, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: marta_1986@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено місце та роль малого підприємництва для національної економіки; проаналізовано сучасний стан малого бізнесу в Україні; визначено основні фактори, що гальмують і перешкоджають його розвитку. Наведено детальну оцінку операційної діяльності підприємств України, вивчено актуальні програми підтримки малого бізнесу та визначено шляхи його розвитку в Україні. Виявлено переваги створення та розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, а також вивчено етапи становлення малого підприємництва. Наведено модель державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні та проведено ґрунтовний аналіз інституцій підтримки малого підприємництва Львівщини.

Ключові слова:

мале підприємництво, бізнес, причини, фактори, розвиток, національна економіка, проблеми, етапи, діяльність

Посилання

    
  1. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Київ, 2014. 40 с.
  2. Газуда Л. М., Волощук Н. Ю. Активізація розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2016. Вип. 1(2) (47). С. 279-284.
  3. Розвиток підприємництва. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm
  4. Щорічна оцінка ділового клімату в Україні в 2016 році за результатами національного опитування малого та середнього бізнесу. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій: сайт. URL: http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/2016-2017_ABCA_report_short.pdf
  5. Інституції, що забезпечують підтримку підприємництва. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: сайт. 2018. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva


Веб-майстер П. Попадюк