Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.03.022

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.722:[332.122:911.375.635]; JEL O11, L26, R58
Бондаренко В. М. Особливості економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 22-25. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-3.
Літер.: 12

АвториБондаренко Вікторія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України; доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, Ужгородський національний університет

Контакти: viktoriya.bondarenko@gmail.com, viktoria.bondarenko@uzhnu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано наукові підходи до регулювання економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону. Запропоновано комплексне узагальнення особливостей економічного розвитку підприємництва у приміських територіях за типом рішення, що приймається підприємством щодо здійснення господарської діяльності у відповідній приміській території, впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Обґрунтовано, що великі підприємства керуються більш об’єктивними причинами прийняття рішень, надаючи найбільшого значення фізичному та інноваційному середовищу. Середні та малі підприємства орієнтуються переважно на отримання користі для підприємця у короткостроковому періоді та розміщення у найближчому географічному районі. Приділено увагу інструментам забезпечення економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону, враховуючи інституційні зміни у національному господарстві та досвід розвинених країн світу.

Ключові слова:

економічний розвиток, підприємництво, суб’єкти господарської діяльності, інструменти забезпечення розвитку, приміські території, регіон

Посилання

  
 1. Збірник статистики підприємництва в Україні: 2018. 41 с. OECD: сайт. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine-2018-Ukrainian.pdf
 2. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва: cтат. зб. Київ, 2018. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf
 3. Van Dijk J., Pellenbarg P. Firm relocation decisions in the Netherlands: An ordered logit approach. Papers in Regional Science. 2000. Vol. 79(2). Рp. 191-219. URL: https://econpapers.repec.org/article/sprpresci/v_3a79_3ay_3a2000_3ai_3a2_3ap_3a191-219.htm
 4. Kimelberg S. M., Williams E. Evaluating the importance of business location factors: The influence of facility type. Growth and Change. 2013. Vol. 44(1). Рp. 92-117. URL: https://econpapers.repec.org/article/blagrowch/v_3a44_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a92-117.htm
 5. Vlachou C., Iakovidou O. The evolution of studies on business location factors. Journal of Developmental Entrepreneurship. 2015. Vol. 20(4). Pp. 1-23. DOI: https://doi.org/10.1142/S1084946715500235
 6. Варналій З. С. Мале підприємництво України як чинник регіонального розвитку: стан та перспективи. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 4. С. 64-73.
 7. Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія / Вишневський В. П. (ред.), Збаразська Л. О., Заніздра М. Ю., Чекіна В. Д. та ін. Київ: Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2016. 518 с.
 8. Галан Н. І. Система державної підтримки малих та середніх підприємств в США. Фінанси України. 2006. № 1(122). С. 142-150.
 9. Ляшенко В. І., Просуленко А. А. Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін. Вісник економічної науки України. 2011. № 2. С. 93-111.
 10. Мазур Ю. А. Налоговые стимулы НИОКР в условиях эмерджентной экономики: направление реформ для Украины. Економіка промисловості. 2017. № 2(78). С. 61-79. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2017.02/061
 11. Moore B., Tyler P., Elliott D. The influence of regional development incentives and infrastructure on the location of small and medium sized companies in Europe. Urban Studies. 1991. Vol. 28(6). Pр. 1001-1026. DOI: https://doi.org/10.1080/00420989120081171
 12. Kupke V., Pearce J. Identifying industrial location and site preferences for small business. Pacific Rim Property Research Journal. 2000. Vol. 6(1). Pp. 12-23. DOI: https://doi.org/10.1080/14445921.2000.11104080


Веб-майстер П. Попадюк