Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.04.062

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.2:711.14; JEL Q15, R14
Казьмір П. Г., Казьмір Л. П. Ключові напрями та методичні особливості сучасних досліджень змін у землекористуванні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 62-68. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-10.
Літер.: 29

АвториКазьмір Павло Гнатович

кандидат економічних наук, професор

професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Сторінки:Казьмір Любомир Павлович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: box5@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Інтерес до досліджень змін у землекористуванні (ЗЗК) останніми роками стрімко зріс. Адже для того, щоб сформулювати ефективну земельну політику та розробити адекватні інструменти управління землекористуванням, надзвичайно важливо знати, як ЗЗК можуть вплинути на суспільство та стан природного середовища. Для України, де за роки постсоціалістичної трансформації земельних відносин суттєво змінились структура землекористування та система управління земельними ресурсами, дослідження ЗЗК є особливо актуальними. На основі критичного аналізу публікацій у провідних міжнародних журналах за останні тридцять років виділено ключові напрями досліджень ЗЗК і проаналізовано їхні методичні особливості у загальному контексті теоретичного забезпечення модернізації вітчизняної системи управління землекористуванням і земельної політики. Зокрема, виділено суттєве зростання кількості робіт, що базуються на результатах метадосліджень та використанні широкого спектру методів моделювання процесів ЗЗК, їхніх причин і можливих наслідків.

Ключові слова:

зміни у землекористуванні, соціоприродний підхід, причинно-наслідкові зв’язки, метадослідження, моделювання, земельна політика

Посилання

  
 1. Казьмір Л. П. Організаційно-територіальні детермінанти сустенсивного розвитку сільського господарства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 6 (110). C. 49-59.
 2. Казьмір Л. П. Організаційно-економічні засади екологічно збалансованого сільськогосподар­ського землекористування: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.06 / НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. Київ, 2015. 20 c.
 3. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко та ін. К.: РВПС України НАН України, 1999. 716 с.
 4. Трансформація земельного устрою в Україні: проблеми теорії і практики: монографія / [М. С. Богіра, П. Г. Казьмір, П. П. Колодій та ін.]; ред. М. С. Богіра. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2011. 244 с.
 5. Magliocca N. R., Rudel T. K., Verburg P. H., McConnell W. J., et al. Synthesis in land change science: methodological patterns, challenges, and guidelines. Regional environmental change. 2015. Vol. 15(2). Pp. 211-226. DOI https://doi.org/10.1007/s10113-014-0626-8.
 6. Verburg P. H., Mertz O., Erb K.-H., Haberl H., Wu W. Land system change and food security: Towards multi-scale land system solutions. Current opinion in environmental sustainability. 2013. Vol. 5. Pp.494-502. DOI https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.07.003.
 7. Turner B. L., Lambin E. F., Reenberg A. The emergence of land change science for global environmental change and sustainability. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007. Vol. 104. Pp. 20666-20671. DOI https://doi.org/10.1073/pnas.0704119104.
 8. Rindfuss R. R., Entwisle B., Walsh S. J., An L., et al. Land use change: complexity and comparisons. J. Land Use Sci. 2008. Vol. 3. Pp. 1-10.
 9. Transformation Processes in the Western Ukraine: Concepts for a Sustainable Land Use / M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov (Eds.). Berlin: Weißensee Verlag, 2008. 602 p.
 10. Stuczyński T., Kaźmir L. Analiza zmian użytkowania ziemi w wybranych regionach przygranicznych Polski i Ukrainy w kontekście ochrony gleb. Механізми управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. Харків: ХНАУ, ЛНАУ. 2010. С. 25-27.
 11. Baumann M., Kuemmerle T., Elbakidze M., Ozdogan M., et al. Patterns and drivers of post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine. Land use policy. 2011. Vol. 28(3). Pp. 552-562. DOI https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.11.003.
 12. Ermoliev Y. M., Ermolieva T. Y., Havlík P., Mosnier A., et al. Robust downscaling approaches to disaggregation of data and projections under uncertainties: Case of land cover and land use change systems. Cybernetics and Systems Analysis. 2017. Vol. 53(1). Pp. 26-33. DOI: https://doi.org/10.1007/s10559-017-9904-z.
 13. Lambin E. F., Meyfroidt P. Global land use change, economic globalization,and the looming scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences of U. S. A. 2011. Vol. 108 (9). Pp. 3465-3472. DOI https://doi.org/10.1073/pnas.1100480108.
 14. Rounsevell M. D. A., Pedroli B., Erb K.-H., Gramberger M., et al. Challenges for land system science. Land Use Policy. 2012. Vol. 29. Pp. 899-910. DOI https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.01.007.
 15. Magliocca N. R., Van Vliet J., Brown C., Evans T. P., et al. From meta-studies to modeling: Using synthesis knowledge to build broadly applicable process-based land change models. Environmental Modelling & Software. 2015. Vol. 72. Pp. 10-20. DOI https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.06.009.
 16. Adams M. Land: A New Paradigm for a Thriving World. Berkeley CA, North Atlantic Books. 2015. 208 p.
 17. Гальчинський А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. К.: Українські пропілеї, 2001. 320 с.
 18. Сонько С. П. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. К.: Ніка Центр, 2003. 287 с.
 19. Verburg P. H. Simulating feedbacks in land use and land cover change models. Landscape Ecology. 2006. Vol. 21. Pp. 1171-1183. DOI https://doi.org/10.1007/s10980-006-0029-4.
 20. Zborowski A. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: IGGP UJ, 2005. 576 s.
 21. Glass G. V. Primary, secondary, and meta-analysis of research. The Educational Researcher. 1976. Vol. 10. Pp. 3-8.
 22. Green B. F., Hall J. A. Quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology. 1984. Vol. 35. Pp. 37-53.
 23. Réchauchère O., Akkari M. E., Le Perchec S., Makowski D., et al. An innovative methodological framework for analyzing existing scientific research on land-use change and associated environmental impacts. In Sustainable Agriculture Reviews. 2018. Vol. 30 (pp. 1-13). Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-96289-4_1.
 24. Van Vliet J., Magliocca N. R., Büchner B., Cook E., et al. Meta-studies in land use science: Current coverage and prospects. Ambio. 2016. Vol. 45(1). Pp.15-28.
 25. Valbuena D., Verburg P. H., Bregt A. K., & Ligtenberg, A. An agent-based approach to model land-use change at a regional scale. Landscape ecology. 2010. Vol. 25(2). Pp.185-199. DOI https://doi.org/10.1007/s10980-009-9380-6.
 26. Murray-Rust D., Brown C., Van Vliet J., Alam S. J., Robinson D. T., et al. Combining agent functional types, capitals and services to model land use dynamics. Environ. Model. Softw. 2014. Vol. 59. Pp. 187-201. DOI https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.05.019.
 27. Sohl T. L., Claggett P. R. Clarity versus complexity: Land-use modeling as a practical tool for decision-makers. Journal of Environmental Management. 2013. Vol. 129. Pp. 235-243. DOI https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.07.027.
 28. Van Delden H., Stuczynski T., Ciaian P., Luisa M., et al. Integrated assessment of agricultural policies with dynamic land use change modelling. Ecological Modelling. 2010. Vol. 221. Pp. 2153-2166. DOI https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.03.023.
 29. Van Delden H., Seppelt R., White R., Jakeman A. J. A methodology for the design and development of integrated models for policy support. Environ. Model. Softw. 2011. Vol. 26(3). Pp. 266-279. DOI https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.03.021.


Веб-майстер П. Попадюк