Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.020

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.143:330.341-047.44; JEL C43, O11, O18, O47, R11
Пухир С. Т. Індекс інклюзивного розвитку регіону – новий підхід до оцінювання рівня соціально-економічного розвитку територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-3.
Літер.: 9

АвториПухир Світлана Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: kafet@lbi.wubn.net

Сторінки:

Анотація

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти запровадження індексу інклюзивного розвитку регіонів. Зростаючі диспропорції у розвитку регіонів, низька об’єктивність показника валового регіонального продукту на одну особу щодо оцінки соціально-економічного розвитку територій, їх конкурентоспроможності та проблемності об’єктивно зумовлюють необхідність запровадження нового агрегованого індексу, який дає можливість системно і комплексно приймати конструктивні управлінські рішення з подолання негативних тенденцій, проводити ефективну державну регіональну політику і надавати державну фінансову підтримку. Запропоновано авторський підхід до запровадження в Україні на рівні регіонів індексу інклюзивного розвитку регіону, аналога міжнародного показника Inclusive Development Index, який повинен більш повно відображати зростання (падіння) добробуту населення в регіоні та сприяти досягненню європейських стандартів якості життя, які відповідають принципам інклюзивного зростання.

Ключові слова:

інклюзивний розвиток, індекс інклюзивного зростання, регіон, державна регіональна політика, рейтинг

Посилання

  
 1. The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington: The World Bank, 2008. 180 p . DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7491-7.
 2. Global Monitoring Report 2014/2015: Ending Poverty and Sharing Prosperity. Washington: The World Bank, 2014, Oct. 240 p. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0336-9.
 3. Darvas Z., Wolf G. B. An anatomy of inclusive growth in Europe. Brussels, 2016. 114 p. Bruegel: Website. URL: https://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf
 4. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 2010. 32 p. European Commission: Website. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
 5. Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19-29. URL: http://nbuv.gow.ua/USRN/eut_2015_1_5
 6. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди VS перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. №1(51). С. 187-197.
 7. The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum: Website. 2017, Jan 16. URL: https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-growth-and-development-report-2017
 8. Індекс інклюзивності економічного розвитку: Україна посіла 49-е місце. Радіо Свобода: сайт. 22.01.2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28989555.html
 9. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк