Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.026

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.07:334.012.74; JEL H70, H89, R59, Q01
Гринчишин І. М. Фінансова спроможність територіальних громад у контексті оцінювання результатів адміністративно-фінансової децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 26-32. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-4.
Літер.: 10

АвториГринчишин (Динь) Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: i.hrynchyshyn@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено теоретичні засади фінансової спроможності територіальних громад. Охарактеризовано параметри оцінювання фінансової спроможності територіальних громад у контексті досягнення результатів адміністративно-фінансової децентралізації. Визначено потребу в удосконаленні критеріїв фінансової спроможності територіальних громад у частині виокремлення джерел надходжень податку на доходи фізичних осіб, кількості функціонуючих на території територіальної громади підприємств та чисельності платників податку. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення методичних засад розрахунку індексу податкоспроможності шляхом урахування чисельності працездатного населення, медіанного розподілу податку на доходи фізичних осіб, зважених на чисельність населення, та включення до розрахунку місцевого бюджету м. Києва. З’ясовано особливості формування та використання фінансових ресурсів територіальних громад Львівської та Полтавської областей. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання фінансової спроможності територіальних громад шляхом визначення пріоритетності їх видатків, взаємозалежності власних доходів і трансфертів із фінансуванням публічних послуг на рівні територіальних громад. Окреслено напрями підвищення ефективності функціонування територіальних громад.

Ключові слова:

територіальна громада, спроможна територіальна громада, фінансова спроможність, адміністративно-фінансова децентралізація

Посилання

  
 1. Буряченко А. Є., Філімошкіна І. О. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні. Фінанси України. 2018. № 5. С. 56-68.
 2. Куценко Т., Сіренко Я. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління. Депозитарій КНЕУ: сайт. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30350/MO_2019_7.pdf;jsessionid=CF4961ABD080BC79E2CF1EAFA8AC0B3A?sequence=1
 3. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація в Україні в контексті європейських тенденцій. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2016. № 2. С. 155-171.
 4. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.
 5. Сухарська Л. В. Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2019. 23 с.
 6. Мельник М. І., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір. Фінанси України. 2019. № 3. C. 103-117.
 7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
 8. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.2015 р. № 214. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
 9. Експерти проаналізували бюджети об’єднаних громад кожної області за 2018 рік. Децентралізація: сайт. 25.02.2019. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10674
 10. Оцінка фінансової спроможності 366 об’єднаних територіальних громад за 2017 р. Децентралізація: сайт. 2018. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/177/Буклет_-_Рейтинг_фін._спром_366_ОТГ_за_2017.pdf


Веб-майстер П. Попадюк