Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.06.057

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338:620.91:633; JEL Q42
Григорук І. І. Оцінювання енергетичного потенціалу рослинних відходів сільськогосподарського походження. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 57-62. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-10.
Літер.: 18

АвториГригорук Ірина Іванівна

аспірант, викладач кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: ira.hryhoruk@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено існуючі підходи до трактування потенціалу біоенергетичних ресурсів. Розглянуто найбільш поширені практики диференціації потенціалів закордонними й вітчизняними вченими та зазначено зростання ролі екологічних факторів. Наведено визначення теоретичного, технічного, енергетичного, економічного та сталого (екологічного) потенціалів. Запропоновано не виділяти сталий, або екологічний потенціал, оскільки доступна інформація для достовірного його обчислення в абсолютних чи відносних показниках відсутня. Водночас обмеження з позицій сталого розвитку слід враховувати на всіх етапах розрахунків. Встановлено, що на величину енергетичного потенціалу рослинних відходів впливають такі фактори, як конкуренція між використанням відходів в енергетичних цілях і на потреби тваринництва; можливість виснаження органічних поживних речовин у ґрунті через видалення залишку соломи з сільськогосподарських угідь. Розраховано низку коефіцієнтів, необхідних для оцінювання енергетичного потенціалу; з їх застосуванням визначено величину енергетичного потенціалу первинних і вторинних рослинних відходів.

Ключові слова:

біоенергетика, енергетичний потенціал, сталий розвиток, біомаса, рослинні відходи

Посилання

  
 1. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України / Державний комітет України з енергозбереження; Інститут електродинаміки НАН України. К., 2010. URL: http://www.intelcenter.com.ua/rus/library/atlas_alten_UA.htm
 2. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Жовмір М. М., Матвєєв Ю. Б., Дроздова О. І. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Ч. 1. Відходи сільського господарства та деревна біомаса. Промышленная теплотехника. 2010. Т. 32, № 6. С. 58-65.
 3. Daioglou V., Stehfest E., Wicke B., Faaij A., van Vuuren D. P. Projections of the availability and cost of residues from agriculture and forestry. GCB Bioenergy. 2016. Vol. 8. Pp. 456-470. DOI: https://doi.org/10.1111/gcbb.12285
 4. Fischer G., Schrattenholzer L. Global bioenergy potentials through 2050. Biomass Bioenergy. 2001. Vol. 20. Pp. 151-159. DOI: https://doi.org/10.1016/s0961-9534(00)00074-x.
 5. Elbersen B., Forsell N., Leduc S., Staritsky I., Witzke P., Ramirez-Almeyda J. Existing Modeling Platforms for Biomass Supply in Europe. Modeling and Optimization of Biomass Supply Chains – Top-Down and Bottom-Up Assessment for Agricultural, Forest and Waste Feedstock. London: Academic Press, 2017. Pp. 25-54. DOI: https://doi.org/10.1016/b978-0-12-812303-4.00002-1.
 6. Bentsen N., Felby C. Biomass for energy in the European Union – a review of bioenergy resource assessments. Biotechnology for Biofuels. 2012. Vol. 5(1):25. DOI: https://doi.org/10.1186/1754-6834-5-25.
 7. Kluts I., Wicke B., Leemans R., Faaij A. Sustainability constraints in determining European bioenergy potential: A review of existing studies and steps forward. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 69. Pp. 719-734. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.036.
 8. Batidzirai B., Smeets E., Faaij A. Harmonising bioenergy resource potentials – methodological lessons from review of state of the art bioenergy potential assessments. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012. Vol. 16(9). Pp. 6598-6630. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.002
 9. Chum H., Faaij A., Moreira J., Berndes G., Dhamija P., Dong H., et al. Chapter 2: bioenergy. IPCC special report renewable energy sources climate change mitigation. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Pp. 203-332.
 10. Vis M., van den Berg D., Anttila P., Böttcher H., Dees M., Domac J., et al. Harmonization of biomass resource assessments. Vol. 1. Best Practices and Methods Handbook, 2010. DOI: https://doi.org/10.13140/2.1.4643.8084
 11. UN World Summit on Sustainable Development (WSSD): Johannesburg Declaration and Plan of Implementation. International Documents on Corporate Responsibility. 2002. DOI: https://doi.org/10.4337/9781845428297.00090.
 12. Крайсвітній П. А., Палій М. В., Рій О. В. Оцінка енергетичного потенціалу соломи зернових та головні аспекти використання її у біоенергетиці. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. 2012. Вип. 1(56). С. 193-200.
 13. Дубровін В. О., Голуб Г. А., Драгнєв С. В., Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. та ін. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси. Київ: ТОВ «Віолпринт», 2013. 25 с.
 14. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Світовий досвід використання відходів сільського господарства для виробництва енергії. Екологія підприємства. 2014. № 3. С. 56-69.
 15. Голуб Г. А. Проблеми техніко-технологічного забезпечення енергетичної автономності агроекосистем. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2011. Вип. 7. С. 59-66. URL: http://repository.vsau.org/card.php?lang=&id=3543
 16. Климчук О. В., Скорук О. П. Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 1(48). С. 67-73. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/263.pdf
 17. Благодир Л. М., Вигонюк Н. Г. Конкуренція в олійно-жировій галузі України: поведінковий і функціональний аспекти. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 6. С. 35-42.
 18. Бондар В. С. Цукрові буряки, як відновлювальне джерело біоенергетики. Біоенергетика. 2013. № 1. С. 17-21.


Веб-майстер П. Попадюк