Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.010

Repository of Institute of Regional Research Kozak, K. (2020). Dynamika ahropromyslovoho vyrobnytstva v Ukrayini: vyklyky staloho ekonomichnoho rozvytku [Dynamics of agro-industrial production in Ukraine: challenges of sustainable economic development]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 10-16). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-2. [in Ukrainian].

AuthorsKozak Kateryna Bohdanivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of management and logistics of the Odesa National Academy of Food Technologies

Contacts: kozakkate.coach@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Zaiynyate naselennya za vydamy ekonomichnoyi diyal’nosti u 2012-2019 rokakh [The concerned population after the types of economic activity in 2012-2019] (2020). State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm [in Ukrainian].
 2. Eksport zris na 19%: Ukrayina za rik prodala ahroproduktsiyi na $22 mil’yardy [An export grew on 19%: Ukraine for a year sold to the agroproducts on $22 milliards] (2020, Feb 04). UNIAN: Website. Retrieved from https://www.unian.ua/economics/agro/10858688-eksport-zris-na-19-ukrajina-za-rik-prodala-agroprodukciji-na-22-milyardi.html [in Ukrainian].
 3. Demchak, I. M., Mytchenok, O. O., Trofimova, H. V., & Maydanyuk, O. E. (2020). Ukrayina – YeS: tendentsiyi torhivli ahroprodovol’chymy tovaramy [Ukraine – EU: tendencies of trading in agrofood commodities]. Kyiv: Research Institute «Ukragropromproductivity». [in Ukrainian].
 4. Heohrafiya, vrozhaynist’, ploshchi: yak zminylos’ vyroshchuvannya topovykh kul’tur za roky Nezalezhnosti? [Geography, productivity, areas: as did growing of top cultures change for years independence?] (2019, Aug 24). Agravery.com: Website. Retrieved from https://agravery.com/uk/posts/show/geografia-vrozajnist-plosi-ak-zminilos-virosuvanna-topovih-kultur-za-roki-nezaleznosti [in Ukrainian].
 5. Shchodo stanu ta problem funktsionuvannya ta rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [In relation to the state and problems of functioning and development agrarian to the sector of economy of Ukraine]: Analytical note (2019). Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-stanu-ta-problem-funkcionuvannya-ta-rozvitku-agrarnogo-sektoru [in Ukrainian].
 6. State Statistics Service of Ukraine: Website (2020). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 7. Hlukhyy kut dlya APK – rozdribnyy rynok dobryv i ZZR na 90% skladayet’sya z pidrobok [Deadlock for AIC – the retail market of fertilizers and PPT on 90% consists of imitations] (2019, Mar 05). AgroPolit.com: Website. Retrieved from https://agropolit.com/spetsproekty/541-gluhiy-kut-dlya-apk-rozdribniy-rinok-dobriv-i-zzr-na-90-skladayetsya-z-pidrobok [in Ukrainian].
 8. Ahrariyi zabezpecheni zasobamy zakhystu roslyn na 15% do potreby [Agrarians are provided with facilities of defence of plants on 15% to the necessity] (2019, Feb 04). SuperAgronom.com: Website. Retrieved from https://superagronom.com/news/6344-agrariyi-zabezpecheni-zasobami-zahistu-roslin-na-15-do-potrebi [in Ukrainian].
 9. Vadym Nesterenko: Vitchyznyane nasinnytstvo poky shcho konkurentospromozhne, ale bez derzhpidtrymky perspektyv ne maye [Vadym Nesterenko: A home seed-grower is as yet competitive, but it is not had without national support of prospects] (2020, Jun 23). SuperAgronom.com: Website. Retrieved from https://superagronom.com/articles/386-vadim-nesterenko-vitchiznyane-nasinnitstvo-poki-scho-konkurentospromojne-ale-bez-derjpidtrimki-perspektiv-ne-maye [in Ukrainian].
 10. Nasinnyeva haluz’ Ukrayiny: realiyi ta perspektyvy rozvytku [Seminal industry of Ukraine: realities and prospects of development] (2018). Seed Association of Ukraine: Website. Retrieved from http://ukrseeds.org.ua/nasinnyeva-galuz-ukrayiny-realiyi-ta-perspektyvy-rozvytku [in Ukrainian].
 11. Khrypyuk, V. I. (2018). Kharchova promyslovist’ Ukrayiny: retrospektyvnyy analiz ta suchasni problemy rozvytku [The food industry of Ukraine: retrospective analysis and modern problems of development]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 9, 77-86. [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809077
 12. Sektoral’na eksportna stratehiya 2019-2023. Kharchova i pererobna promyslovist’ Ukrayiny [Sectoral export strategy 2019-2023. Food and processing industry of Ukraine] (2019, Sep 24). Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine: Website. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=515d8680-59af-417d-b782-ebbe388f3dd3&title=SektoralnaEksportnaStrategiiakharchovaIPererobnaPromislovistUkraini-doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk