Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2021.02.035

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.02:332.36/631.459; JEL Q24, Q28, Q32, Q56
Кіптач Ф. Я. Шляхи регулювання екологічної безпеки у сфері землекористування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 2(148). С. 35-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2-6.
Літер.: 11

АвториКіптач Федір Ясонович

кандидат географічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: kiptach@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проведено аналіз розподілу частки земель сільcькогосподарського призначення і ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств населення за регіонами України, а також у розвинутих країнах Європи та Америки. Установлено, що найбільш сільськогосподарсько освоєними є ґрунти з високою біопродуктивністю в межах особливо цінних земель агроландшафтів лісостепу та степу, а найменш – землі фізико-географічної зони мішаних лісів, а також гірські місцевості Карпат і Криму. Виявлено основні чинники інтенсивного розвитку поверхневої водної та вітрової ерозії ґрунтів (надмірна розораність, відсутність обґрунтованих норм оптимального співвідношення земельних угідь з врахуванням ландшафтних умов території, недостатня захищеність ґрунтів агролісомеліоративними заходами й недотримання правил розорювання ґрунтів ерозійно небезпечних схилів і технологій вирощування сільськогосподарських культур). За результатами дослідження виокремлено ранги регіонів поширення ерозійної деградації ґрунтів, які об’єднано в класифікаційні групи, а також укладено карти-схеми. Виявлено зональні закономірності поширення і розвитку ерозійної деградації ґрунтів. Це головно ґрунти з високою біопродуктивністю в межах особливо цінних земель агроландшафтів лісостепу та степу. Висвітлено нормативно-правове забезпечення напрямів діяльності та заходів, спрямованих на попередження ерозійної деградації ґрунтів. Рекомендовано шляхи запровадження економічних важелів досягнення екологічної безпеки у сфері землекористування.

Ключові слова:

екологічна безпека, економічні важелі, землі сільськогосподарського призначення, рілля, агроландшафти, ерозія ґрунтів

Посилання

  
 1. Земельний довідник України. AgroPolit.com: сайт. 2020. URL: https://agropolit.com/storage/2020/Zemelniy_dovidnyk_2020.pdf?utm_source=mailchimp&utm_campaign=0300ccc2e1f0&utm_medium=page
 2. Статистичний щорічник України за 2019 рік / ред. І. Є. Вернер. Київ: Державна служба статистики України, 2020.
 3. Регіони України 2016: стат. зб. Ч. І. / ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016.
 4. Регіони України 2016: стат. зб. Ч. ІІ. / ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016.
 5. Визначено рейтинг країн-лідерів за рівнем розораності земель в світі. Superagronom.com: сайт. 08.02.2019. URL: https://superagronom.com/news/6385-viznacheno-reyting-krayin-lideriv-za-rivnem-rozoranosti-zemel-v-sviti?sef=6385-viznacheno-reyting-krayin-lideriv-za-rivnem-rozoranosti-zemel-v-sviti&page=4
 6. Про стан родючості ґрунтів України: національна доповідь / ред. С. А. Балюк та ін. Київ, 2010. 112 с.
 7. Кіптач Ф., Кукурудза С. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів. Львів, 2002. 119 с.
 8. Кіптач Ф., Койнова І. Організація землекористування території сільських рад на ландшафтній основі. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. № 50. С. 177-188.
 9. Кіптач Ф. Організація землекористування з урахуванням ландшафтної будови території дослідних ділянок. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. № 52. С. 124-131. DOI: http://dx.doi.org/10.30970
 10. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому середовищі. Київ, 2003.128 с.
 11. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 288 с.


Веб-майстер П. Попадюк