Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Кіптач Федір ЯсоновичКіптач Федір Ясонович
Kiptach Fedir Yasonovych

Ступінь, звання:

кандидат географічних наук, доцент

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Контакти:

kiptach@ukr.net

Сторінки:

5

Здобутки:

кандидат географічних наук (04.2001, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, науковий керівник кандидат географічних наук, доцент Кукурудза Семен Ілліч, тема: «Екологічний стан агроландшафтів Подільського Побужжя та шляхи його оптимізації»);
доцент (12.2008).

Досвід роботи:

асистент (09.1980), доцент географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
старший науковий співробітник (03.2021) відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Наукові видання

2023Файл Adobe Reader УДК 338.46:330.15
Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України: електрон. наукове видання / наук. ред. В. С. Кравців; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 110 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230036.pdf (повний текст)

Джерел: 109 посилань

У науковому виданні розкрито методологічні засади та методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України, які апробовані на прикладі областей Карпатського регіону. Висвітлено результати оцінки конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери областей Карпатського регіону. Здійснено порівняльний аналіз часткових – за показниками та індикаторами – і зведених інтегральних індексів конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей та інших регіонів України. Зроблено висновки щодо високого потенціалу конкурентоспроможності сфери туризму і рекреації областей Карпатського регіону, що базується на його природних та історико-культурних чинниках туристично-рекреаційної атрактивності.
Для наукових працівників, представників органів влади, спеціалістів у галузі туризму, студентів, аспірантів.
Авторський колектив: В. С. Кравців, П. В. Жук, Ю. І. Стадницький, І. А. Колодійчук, Ф. Я. Кіптач, І. М. Куліш, Ю. І Башинська., О. В. Григоренко, І. Р. Мищишин.
Ключові слова: населення, соціальна вразливість, Карпатський регіон, Україна, стан, виклики, сценарії послаблення

2022Файл Adobe Reader УДК 332.053:338.242.002.8+628.477+574.63:005(477)
Організаційно-економічні засади формування систем управління відходами в регіонах України: електрон. науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. А. Колодійчук; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 170 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220038.pdf (повний текст)

Джерел: 313 посилань

Представлено результати дослідження теоретичних положень щодо сутності відходів та їхнього позиціонування у регіональних соціально-економічних системах. Обґрунтовано методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму системи управління відходами в регіонах України. Здійснено оцінку законодавчого регламентування системи поводження з відходами. Ідентифіковано проблеми структурно-функціонального й інституційного забезпечення у сфері поводження з відходами (побутовими, промисловими, виробництва продукції сільського господарства, небезпечними, медичними). Досліджено особливості формування організаційно-економічного механізму системи управління відходами в європейських країнах. Визначено основні перешкоди щодо розвитку ринку утилізації/перероблення відходів в Україні та перелік першочергових профільних завдань з метою їх подолання.
Для наукових працівників, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів, студентів.
Авторський колектив: П. В. Жук, Ф. Я. Кіптач, І. А. Колодійчук, В. С. Кравців, І. М. Куліш, М. І. Мельник, Ю. І. Стадницький
Ключові слова: системи управління відходами, організаційно-економічні засади, формування, регіон, Україна

Статті

2023

2022

2021


Веб-майстер П. Попадюк