Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2022.02.009

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.142.3; JEL E62, H51, H61, H72
Возняк Г. В., Коваль В. М. Видатки місцевих бюджетів через призму війни в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-2.
Літер.: 10

АвториВозняк Галина Василівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: gvoznyak@gmail.com

Сторінки:Коваль Василь Михайлович

аспірант, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: kovalv90@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проведено проблемно-орієнтований аналіз виконання місцевих бюджетів України в умовах російської військової агресії. Проаналізовано законодавчі ініціативи в частині реалізації бюджетного процесу на місцевому рівні. Виявлено профіцитність зведених місцевих бюджетів за п’ять місяців 2022 р. На основі проведеного аналізу серед вагомих чинників виконання планових індикаторів на базовому рівні виокремлено споживчу інфляцію, зростання надходжень від ПДФО (у тому числі через зростання виплат військовослужбовцям), розширення системи спрощеного оподаткування, скасування реверсної дотації. Акцентовано на помітному скороченні видатків місцевих бюджетів, особливо видатків розвитку, та наслідках для розвитку громад. Показано, що проблемними питаннями функціонування місцевого самоврядування сьогодні є наповнення місцевих бюджетів, здійснення видатків, соціальне забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб та інтеграція їх у нові громади. Обґрунтовано думку про доцільність збільшення видатків в умовах війни та надання пільг, ураховуючи тип території (залежно від ведення бойових дій). Наголошено на потребі у вдосконаленні механізмів бюджетного вирівнювання територій.

Ключові слова:

місцеві бюджети, видатки, війна, бюджетна політика, територіальна громада

Посилання

  
 1. Міністерство фінансів України: сайт. 2022. URL: https://www.mof.gov.ua/uk
 2. Open budget: сайт. 2022. URL: https://openbudget.gov.ua
 3. Сергій Марченко: «Військовий бюджет складає три четверті всього бюджету». Mind: сайт. 01.06.2022. URL: https://mind.ua/publications/20242344-sergij-marchenko-vijskovij-byudzhet-skladae-tri-chverti-vsogo-byudzhetu-ukrayini?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_11/06&utm_content=1525237468
 4. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. № 252. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252
 5. Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування: постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 р. № 246. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2022-%D0%BF#Text
 6. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text
 7. Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2022 р. № 95. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0095201-22#Text
 8. Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій: постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 р. № 397. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-finansovogo-zabezpechennya-diyalnosti-vijskovih-administracij-397
 9. Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2022 р. № 693. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-punktu-1-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-2022-r-252-693-170622
 10. Звіт про фінансову стабільність. Червень 2022 року. 54 с. НБУ: сайт. 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4


Веб-майстер П. Попадюк