Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2022.02.022

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439:351.863.5; JEL Q18, H56
Дуб А. Р. Перспективи забезпечення продовольчої безпеки України в умовах війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 22-29. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-4.
Літер.: 33

АвториДуб Андрій Романович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: oak_an@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Охарактеризовано спричинені війною ризики забезпечення продовольчої безпеки країни. Вказано на відсутність в Україні затвердженої стратегії продовольчої безпеки на довгострокову перспективу. Проаналізовано та критично оцінено потенціал забезпечення країни продукцією сільського господарства в умовах війни в розрізі регіонів. Зроблено акцент на потенційних втратах сільськогосподарської продукції внаслідок воєнних дій у традиційно сільськогосподарських регіонах України. Зазначено про зміни у структурі посівних площ для забезпечення продовольчої безпеки в короткостроковій перспективі. Проведено класифікацію заходів, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки та збереження експортного потенціалу України, за групами стейкхолдерів. Серед них виокремлено заходи, які здійснюють державні інституції на загальнодержавному рівні; заходи підтримки, які здійснюють на місцевому рівні; соціальну відповідальність бізнесу; громадську ініціативу; міжнародну допомогу. Для підсилення продовольчої безпеки країни вказано на доцільність активізації на рівні територіальних громад роботи з інформування селянських домогосподарств щодо можливостей покращення продукції рослинництва. Зазначено також про доцільність забезпечення дотаційної допомоги селянським домогосподарствам, які утримують поголів’я великої рогатої худоби.

Ключові слова:

продовольча безпека, війна, сільське господарство, фермери, домогосподарство

Посилання

  
 1. Агробізнес України 2020/2021: інформаційний довідник. Агробізнес України: сайт. 2022. URL: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2021/?utm_source=agropolit&utm_medium=branding
 2. Питання продовольчої безпеки України в умовах війни. НІСД: сайт. 10.03.2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/pytannya-prodovolchoyi-bezpeky-ukrayiny-v-umovakh-viyny
 3. ТОП-10 агропродукції, яка принесла Україні найбільше валютної виручки. AgroPortal: сайт. 07.04.2022. URL: https://agroportal.ua/news/ukraina/top-10-agroprodukciji-yaka-prinesla-ukrajini-naybilshe-valyutnoji-viruchki
 4. Близько 10% площ можуть залишитися незасіяними через ризик їх замінування. Agravery: сайт. 12.04.2022. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/blizko-10-plos-mozut-zalisitisa-nezasianimi-cerez-rizik-ih-zaminuvanna
 5. Війна в Україні може тривати «місяці або навіть роки» – Столтенберґ. Радіо Свобода: сайт. 06.04.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-viina-v-ukraini-mozhe-tryvaty-misiatsi-stoltenberg/31788949.html
 6. Бабич М. М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Агросвіт. 2017. № 3. С. 32-39. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2338&i=4
 7. Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 6-21. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005006
 8. Іртищева І. О., Рогатіна Л. П., Іліницька О. С. Продовольча безпека – важливий елемент економічної та національної безпеки. Агросвіт. 2020. № 22. С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.22.3
 9. Голікова К. П. Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22. Ч. ІІ. С. 408-412. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/67.pdf
 10. Про основи продовольчої безпеки України: Проект Закону України від 08.04.2011 р. № 8370. Liga360: сайт. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF6GI00A?an=3
 11. Global Food Security Index. Rankings and trends. The Economist Impact: Website. 2021. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
 12. Уряд провалив реалізацію Стратегії продовольчої безпеки України – експерт. AgroPolit.com: сайт. 29.01.2022. URL: https://agropolit.com/news/23106-uryad-provaliv-realizatsiyu-strategiyu-prodovolchoyi-bezpeki-ukrayini-ekspert
 13. Сільське господарство України: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm
 14. До сівби ярих культур приступили 23 області України. Міністерство аграрної політики та продовольства України: сайт. 08.04.2022. URL: https://minagro.gov.ua/news/do-sivbi-yarih-kultur-pristupili-23-oblasti-ukrayini
 15. Аграрії сіятимуть культури, враховуючи потреби внутрішнього ринку. Міністерства аграрної політики та продовольства України. AgroPortal: сайт. 16.03.2022. URL: https://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/agrariji-siyatimut-kulturi-vrahovuyuchi-potrebi-vnutrishnogo-rinku
 16. Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану: роз’яснення щодо застосування. Міністерство аграрної політики та продовольства України: сайт. 08.04.2022. URL: https://minagro.gov.ua/news/zakon-pro-prodovolchu-bezpeku-v-umovah-voyennogo-stanu-rozyasnennya-shchodo-zastosuvannya
 17. Уряд створив Координаційну раду з питань логістики в сільському господарстві. Міністерство аграрної політики та продовольства України: сайт. 11.04.2022. URL: https://minagro.gov.ua/news/uryad-stvoriv-koordinacijnu-radu-z-pitan-logistiki-v-silskomu-gospodarstvi
 18. Кабмін спростив реєстрацію агротехніки у період воєнного стану. 13.04.2022. Agravery: сайт. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/kabmin-sprostiv-reestraciu-agrotehniki-u-period-voennogo-stanu
 19. Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив: постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 р. № 292. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/292-2022-%D0%BF#Text
 20. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 та від 14 липня 2021 р. № 723: постанова Кабінету Міністрів Українивід 12.03.2022 р. № 274. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/274-2022-%D0%BF#Text
 21. Банки видали аграріям кредитів майже на 5 млрд 434 млн грн. Міністерство аграрної політики та продовольства України: сайт. 14.04.2022. URL: https://minagro.gov.ua/news/banki-vidali-agrariyam-kreditiv-majzhe-na-5-mlrd-434-mln-grn
 22. Зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%»: підтримка посівної кампанії та активація підприємництва. Урядовий портал: сайт. 28.03.2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zmini-do-programi-dostupni-krediti-5-7-9-pidtrimka-posivnoyi-kampaniyi-ta-aktivaciya-pidpriyemnictva28032022
 23. Львівщина посилила програму підтримки малих сільгоспвиробників в умовах воєнного стану. Agravery: сайт. 13.04. 2022. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/lvivsina-posilila-programu-pidtrimki-malih-silgospvirobnikiv-v-umovah-voennogo-stanu
 24. Козицький М. На Львівщині планують збудувати індустріальний парк, аналогів якому в Україні немає. Офіційний телеграм-канал голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького: сайт. 2022. URL: https://t.me/+RSZRZlW1H_FjM2Qy
 25. Названо продукти харчування, ціни на які контролюватиме місцева влада. AgroPortal: сайт. 10.03.2022. URL: https://agroportal.ua/news/ukraina/nazvano-produkti-harchuvannya-cini-na-yaki-kontrolyuvatime-misceva-vlada
 26. Фермери Рівненщини постачають м’ясо для виробництва консервів. AgroPortal: сайт. 11.03.2022. URL: https://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/fermeri-rivnenshchini-postachayut-m-yaso-dlya-virobnictva-konserviv
 27. Виробники поставили 1 млн продуктових наборів для постраждалих від війни. AgroPortal: сайт. 07.03.2022. URL: https://agroportal.ua/news/ukraina/virobniki-postavili-1-mln-produktovih-naboriv-dlya-postrazhdalih-vid-viyni
 28. Андреєва В. В Україні запускають ініціативу, яка допоможе запобігти продовольчій кризі під час війни. Українська правда: сайт. 30.03.2022. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/30/248036
 29. В Україні стартувала благодійна ініціатива BORSCH. УКАБ: сайт. 07.04.2022. URL: https://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/v_ukraini_startuvala_blagodiyna_initsiativa_borsch
 30. ВАР спільно із європейськими фермерами забезпечать українські села посадковим матеріалом. Agravery: сайт. 15.04.2022. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/var-spilno-iz-evropejskimi-fermerami-zabezpecat-ukrainski-sela-posadkovim-materialom
 31. Аграріям Львівщини передали 95 тонн насіннєвої картоплі з Франції. Agravery: сайт. 14.04.2022. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/agrariam-lvivsini-peredali-95-tonn-nasinnevoi-kartopli-z-francii
 32. Андреєва В. Українським фермерам надсилатимуть насіння з ЄС та Канади. Українська правда: сайт. 12.04.2022. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/12/248215
 33. Бельгія виділила $500 тисяч для підтримки українських дрібних фермерів. Agravery: сайт. 19.04.2022. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/belgia-vidilila-500-tisac-dla-pidtrimki-ukrainskih-dribnih-fermeriv


Веб-майстер П. Попадюк