Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Avhustyn Ruslan RostyslavovychAvhustyn Ruslan Rostyslavovych

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration of the Western Ukrainian National University

Webpages:CoauthorsLupak Ruslan Lyubomyrovych

Tsap Mykhaylo Vasyl'ovychCitationsLupak, R. L., Avhustyn, R. R., & Tsap, M. V. (2014). Napryamy detinizatsiyi ekonomichnykh vidnosyn ta aktyvizatsiyi protsesiv importozamishchennya v systemi zakhodiv z pidvyshchennya efektyvnosti transkordonnoho spivrobitnytstva zakhidnykh rehioniv Ukrayiny [Directions of de-shadowing of economic relations and activation of import substitution processes in the system of measures for increasing the efficiency of trans-border cooperation of western regions of Ukraine]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine: Vol. 2 (106) (pp. 208-217) [in Ukrainian]. {sep2018.01.081.011}

Lupak, R. L., Avhustyn, R. R., & Tsap, M. V. (2014). Directions of shadowing of economic relations and intensification of import substitution processes in the system of measures for increasing the efficiency of transborder cooperation of western regions of Ukraine. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-economic problems of the modern period of Ukraine]: Vol. 106(2). Suspil’no-ekonomichni aspekty transkordonnoyi spivpratsi Ukrayiny i Pol’shchi [Socio-economic aspects of cross-border cooperation between Ukraine and Poland] (pp. 208-217). [in Ukrainian]. {sep2018.04.095.009}


Веб-майстер П. Попадюк