Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Babukh Ilona BorysivnaBabukh Ilona Borysivna

Assistant of the Department of marketing, innovation and regional development of the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Webpages:CoauthorsRomaniv Lyudmyla ViktorivnaCitationsBabukh, I. B. (2012). Rol' mistsevykh byudzhetiv ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v upravlinni rozvytkom terytorial'nykh hromad [The role of local budgets and local governments in managing the development of territorial communities]. In Ekonomichnyy analiz [Economic Analysis]: Vol. 1 (11) (pp. 70-75). [in Ukrainian]. {sep2017.06.127.006}


Веб-майстер П. Попадюк