Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Давимука Степан АнтоновичДавимука Степан Антонович

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: davymuka.s@gmail.com, ird_kozoriz@i.ua

Сторінки:СпівавториАндрощук Геннадій Олександрович

Федулова Любов ІванівнаПублікаціїУДК [338.45:7]:332.146.2; JEL D49, L82, Z10
Давимука С. А., Федулова Л. І. Артринок в економічній системі держави та регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 3-10. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-1.

Літер.: 19


Визначено роль мистецтва в умовах глобалізації та розкрито сутність артринку як суб’єкта економічної системи, що впливає на якість формування цінностей людини та суспільства. Охарактеризовано сучасні особливості і тенденції розвитку артринку в світі та в Україні. На основі констатації наявності художнього потенціалу обґрунтовано необхідність формування мистецького простору на регіональному рівні через механізми розвитку творчих індустрій та стимулювання творчої активності й розбудови сучасної артінфраструктури. Розроблено пропозиції щодо необхідності реалізації регіональної політики у контексті підтримки розвитку творчого підприємництва і розбудови артринку. 
мистецтво, артринок, тенденції, творчі індустрії, регіональна політика УДК 330.34.014-026.23:316.42; JEL O14, I31
Давимука С. А., Федулова Л. І. Соціальний імператив нової промислової революції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 3-13. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.013_u.

Літер.: 29


Розкрито роль та місце людини у розвитку постіндустріального суспільства та визначено особливості формування нового типу взаємовідносин з техносферою, обумовлені соціалізацією технологій й впровадженням результатів четвертої промислової революції. Підкреслюється, що соціалізація сучасного технологічного розвитку суттєво впливає на свідомість та поведінку людини, ставить її перед серйозними викликами, що вимагає формування новітніх моделей поведінки й відповідних компетенцій. Показана роль керівних органів у розробці політики цифровізації та прогнозуванні ризиків впливу новітніх технологій. 
четверта промислова революція, суспільство, людина, соціальний розвиток, соціалізація, технології ЦитуванняДавимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 5-16. {sep2018.04.079.002}

Андрощук Г. О., Давимука С. А., Федулова Л. І. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності: монографія. К.: Парлам. вид-во, 2015. 512 с. {sep2019.01.015.003}

Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 528 с. {sep2020.06.023.003}

Давимука С. А., Федулова Л. І. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 526 с. {sep2021.04.003.002}


Веб-майстер П. Попадюк