Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Іртищева Інна ОлександрівнаІртищева Інна Олександрівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Контакти: -innaxl@mail.ru, innauamd@gmail.com

Сторінки:СпівавториГуріна Олена Валентинівна

Іщенко Олена Анатоліївна

Криленко Дмитро Володимирович

Нікон Дмитро ЄвгеновичПублікаціїУДК 330.341; JEL O18
Іртищева І. О., Гуріна О. В., Нікон Д. Є., Іщенко О. А. Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 3-7. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.007_u.

Літер.: 12


Метою дослідження є обґрунтування основних методичних підходів до оцінювання процесів економічного розвитку регіонів в умовах соціалізації. Розглянуті окремі методичні підходи до оцінювання рівня розвитку регіону в умовах соціалізації не дозволяють повною мірою оцінити основні критерії, а саме співставність економічної ефективності та соціальної справедливості у розподілі ВВП, забезпечення відтворення соціально-економічної системи та її соціально-економічної безпеки, рівня конкурентоспроможності регіону. Встановлено, що в Україні необхідна цілеспрямована політика щодо зменшення територіальних розбіжностей розподілу економічних і соціальних ресурсів між регіонами. 
регіон, рівень розвитку, соціалізація, економічний розвиток, ефективність УДК 332.338
Іртищева І. О., Криленко Д. В. Вплив сучасних регіональних і глобальних чинників на податкову реформу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 118-122. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.122_u.

Літер.: 8


В статі досліджено напрями впливу сучасних регіональних і глобальних чинників на податкову реформу. Вказано, що для досягнення економічної стабільності держави, важливої для бізнесу і суспільства в цілому, потрібно сформулювати та закріпити на рівні законів ключові принципи функціонування податкової системи та механізми їх реалізації. Орієнтація бюджетної політики на створення умов для динамічного економічного зростання потребує суттєвої перебудови стимулюючих інструментів податкової політики, орієнтованих на реалізацію завдань економічної стратегії держави. 
податкова політика, податкове регулювання, податкове навантаження, державне регулювання, регіональні та глобальні чинники ЦитуванняІртищева І. О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 71-73. {sep2017.06.118.008}

Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів: [монографія] / Стройко Т. В. (ред.), Іртищева І. О., Стегней М. І., Ткаліч Т. І., Крупіца І. В. – Херсон: Гельветика, 2013. – 135 с. {sep2017.06.123.001}

Іртищева І. О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 71-73. {sep2017.06.123.012}

Стройко Т. В. (ред.), Іртищева І. О., Стегней М. І., Ткаліч Т. І., Крупіца І. В. Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. 135 с. {sep2018.06.003.011}

Іртищева І. О., Войт Д. С., Павленко Г. М., Архангельська А.-М. І. Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2019. № 2. С. 406-414. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-2-406 {sep2021.03.026.005}

Іртищева І. О., Рогатіна Л. П., Іліницька О. С. Продовольча безпека – важливий елемент економічної та національної безпеки. Агросвіт. 2020. № 22. С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.22.3 {sep2022.02.022.008}


Веб-майстер П. Попадюк