Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Лупак Руслан ЛюбомировичЛупак Руслан Любомирович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у Львові; доцент кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: economist_555@ukr.net

Сторінки:СпівавториАвгустин Руслан Ростиславович

Васильців Тарас Григорович

Породко Остап Юрійович

Цап Михайло ВасильовичПублікаціїУДК 338:331.5+314+316; JEL H83, L51, R11
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 14-19. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.019_u.

Літер.: 8


Надано характеристику тенденціям розвитку соціальної сфери та забезпечення соціальної безпеки України. Визначено головні загрози функціонування соціальної сфери та формування системи соціальної безпеки в Україні. Ідентифіковано проблемні аспекти конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Сформовано базис стратегії зміцнення соціальної безпеки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, інструменти та засоби державної політики конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС. 
соціальна безпека, соціальна сфера, соціальний розвиток, конвергенція, Україна, ЄС, стратегія УДК 351.834.1:330.341.1+65.012.8:33(477)
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Породко О. Ю. Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 3-6. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.006_u.

Літер.: 8


Визначено передумови розроблення та реалізації державної політики розвитку промислових кластерів у національній економіці. Обґрунтовано її визначальне значення в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Ідентифіковано комплекс пріоритетних завдань, які необхідно реалізувати державним органам влади забезпечуючи розвиток промислових кластерів. Розроблено рекомендації, що дозволятимуть успішно вирішувати завдання забезпечення економічної безпеки держави через реалізацію державної політики розвитку промислових кластерів. 
промисловий кластер, державна політика, економічна безпека держави, розвиток, пріоритети ЦитуванняVasyltsiv T. G. Priorities and tools of the state regional policy of import substitution in the market of consumer goods of Ukraine / T. G. Vasyltsiv, R. L. Lupak // Strategic priorities. – 2017. – № 3. – P. 105-112. {sep2017.06.003.002}

Lupak R. L. Conceptual Relationships between the Systems of Ensuring the Economic Security of the State and the Implementation of the State Policy of Import Substitution / R. L. Lupak, M. V. Kunytska-Iliash // Problems of Economy. – 2017. – № 2. – P. 117-123. {sep2017.06.003.003}

Лупак Р. Л., Августин Р. Р., Цап М. В. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 2 (106). С. 208-217. {sep2018.01.081.011}

Лупак Р. Л., Августин Р. Р., Цап М. В. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2014. Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. С. 208-217. {sep2018.04.095.009}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Інструменти господарського механізму розвитку сільських територій як передумова вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України. Бізнес Інформ. 2016. №11. С. 167-171. {sep2018.05.014.003}

Іляш О. І., Лупак Р. Л. Качмар Н. М. Необхідність системного реформування соціальної політики задля забезпечення розвитку ринку праці західних регіонів України. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 285-292. {sep2018.05.014.005}

Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л. Теоретико-методичні засади удосконалення бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України. Підприємництво та інновації. 2017. Вип. 3. С. 14-20. {sep2018.05.178.002}

Vasyltsiv T., Lupak R. Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukraine’s Consumer Goods. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. зб. 2017. № 3(44). С. 105-113. {sep2019.04.003.002}

Vasyltsiv T., Lupak R., Osadchuk Yu. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI, 2017. № 167(9-10). С. 13-17. {sep2019.04.003.009}

Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2019. 552 с. {sep2019.04.003.010}

Лупак Р. Л. Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний аспект: дис. … д-ра екон. наук: спец. 21.04.01. К, 2018. 639 с. {sep2021.03.026.014}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Волошин В. І. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України. Економіка України. 2021. № 2. С. 32-51. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.032 {sep2022.02.030.002}

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред. Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 303 с. {sep2023.02.056.008}


Веб-майстер П. Попадюк