Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Павліха Наталія ВолодимирівнаПавліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи та інновацій, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Сторінки:СпівавториГуменюк Анатолій Маркович

Дацко Олеся Ігорівна

Кицюк (Копач) Ірина Василівна

Копач Ірина Василівна

Марчук Юлія Віталіївна

Мокій Анатолій Іванович

Науменко Наталія СергіївнаПублікаціїУДК 352/354:351.83:332.021(477); JEL O18
Мокій А. І., Павліха Н. В., Дацко О. І., Науменко Н. С., Гуменюк А. М. Соціальна безпека територіальних громад у контексті регіональної політики України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 42-50. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.050_u.

Літер.: 28


За результатами аналізу терміна «соціальна безпека територіальної громади» констатовано, що на сьогодні немає його нормативного визначення, а науковці застосовують різні визначення для окреслення цього поняття. Соціальну безпеку територіальної громади авторами окреслено як такий її стан, за якого забезпечується захищеність життєво важливих інтересів територіальної громади, зокрема ресурсне (включно з людськими ресурсами) та інституційне самовідтворення, яке забезпечує її ефективну життєдіяльність і сталий розвиток. Встановлено, що соціальна безпека територіальних громад визначена ООН як важлива складова забезпечення безпеки людини. Інституціональний базис соціальної безпеки територіальних громад визначено Міжнародним пактом про соціальні економічні та культурні права, Європейською соціальною хартією, Конституцією України, відповідними внутрішніми соціальними стандартами, статутами територіальних громад. На сьогодні на мезорівні сформовані системи соціальної безпеки, орієнтовані значною мірою на гарантування визначеного рівня якості життя, втім які не ураховують поведінкову складову територіальної громади як соціальної системи, пріоритети сталого розвитку, а тому такі системи потребують додаткового вивчення та удосконалення. Конкретизовано критерії соціальної безпеки територіальної громади, враховуючи цілі її розвитку, які полягають у встановленні відповідних нормативних індикаторів їх виміру та механізмів і засобів досягнення. Рекомендовано ураховувати критерії соціальної безпеки територіальних громад у державній регіональній політиці. 
соціальна безпека територіальної громади, ресурси, регіональна політика, національна безпека, критерії ЦитуванняПавліха Н. В., Хомюк Н. Л. Визначення сутності сільських категорій. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. № 19. С. 306-313. {sep2019.01.053.001}

Павліха Н., Войчук М. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Регіональна економіка. 2018. № 3. С. 29-35. {sep2019.04.019.004}

Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади безпеки сталого просторового розвитку: теоретико-методологічний аспект. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 161-183. {sep2021.02.016.001}

Павліха Н. В., Цимбалюк І. О. Науковий базис формування теорії інклюзивного розвитку регіону. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 3(23). С. 136-142. {sep2021.02.016.002}


Веб-майстер П. Попадюк