Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Пухир Світлана ТимофіївнаПухир Світлана Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: kafet@lbi.wubn.net

Сторінки:ПублікаціїУДК 332.143:330.341-047.44; JEL C43, O11, O18, O47, R11
Пухир С. Т. Індекс інклюзивного розвитку регіону – новий підхід до оцінювання рівня соціально-економічного розвитку територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-3.

Літер.: 9


Розглядаються теоретичні та практичні аспекти запровадження індексу інклюзивного розвитку регіонів. Зростаючі диспропорції у розвитку регіонів, низька об’єктивність показника валового регіонального продукту на одну особу щодо оцінки соціально-економічного розвитку територій, їх конкурентоспроможності та проблемності об’єктивно зумовлюють необхідність запровадження нового агрегованого індексу, який дає можливість системно і комплексно приймати конструктивні управлінські рішення з подолання негативних тенденцій, проводити ефективну державну регіональну політику і надавати державну фінансову підтримку. Запропоновано авторський підхід до запровадження в Україні на рівні регіонів індексу інклюзивного розвитку регіону, аналога міжнародного показника Inclusive Development Index, який повинен більш повно відображати зростання (падіння) добробуту населення в регіоні та сприяти досягненню європейських стандартів якості життя, які відповідають принципам інклюзивного зростання. 
інклюзивний розвиток, індекс інклюзивного зростання, регіон, державна регіональна політика, рейтинг ЦитуванняПухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення: монографія. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2017. 374 с. {sep2020.02.046.006}

Пухир С. Т. Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 26-33. {sep2021.03.026.007}


Веб-майстер П. Попадюк