Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

Міжнародна співпраця
Міжвузівська співпраця
Координація наукової діяльності


Координація наукової діяльності

Інститут регіональних досліджень є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-2018 рр., Інститут регіональних досліджень НАН України визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів» та «Адміністративно-територіальний устрій».

Координація наукової діяльності з проблем регіональної політики у 2013р. здійснювалась при підготовці концептуальних, прогнозних та аналітичних документів державного та регіонального значення, в ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів, при організації та проведенні конференцій, семінарів та круглих столів з:

– центральними, регіональними та місцевими органами влади:

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною міграційною службою України, Державним агентством України з туризму та курортів, Департаментом регіонального розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами; Комітетами Верховної Ради України: з питань науки та освіти; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Управлінням забезпечення зв’язків з КМУ Адміністрації Президента України; Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України;

Львівською, Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою, Рівненською, Тернопільською облдержадміністраціями; Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними радами;

міськими радами м. Львова, Чернівців, Івано-Франківська; органами місцевої влади Львівської області;

– науковими установами НАН України:

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України, Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Науково-дослідним центром індустріальних проблем НАН України, Інститутом географії НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН та МОН України;

– вищими навчальними закладами:

Львівським інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом водного господарства та природокористування, Луцьким національним технічним університетом, Тернопільським національним економічним університетом, Львівською комерційною академією, Львівським національним аграрним університетом, Львівською державною фінансовою академією, Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом та багатьма іншими установами.

У 2013 році керівництво Інституту регіональних досліджень НАН України провело низку робочих зустрічей в обласних державних адміністраціях та обласних радах західних областей України, зокрема: 23.01.2013 р. – у Чернівецькій обласній державній адміністрації та Чернівецькій обласній раді; 15.02.2013 р. – у Тернопільській обласній державній адміністрації та Тернопільській обласній раді; 12.04.2013 р. – в Івано-Франківській обласній державній адміністрації; 22.04.2013 р. – з головою Львівської обласної державної адміністрації.

Згідно доручення голови Львівської обласної державної адміністрації розпочато роботу над проектом Програми зайнятості населення Львівської області на 2013-2017 рр., в якій беруть участь науковці відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону. На замовлення Департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації було виконано госпдоговірну роботу «Розробка стратегічного документу розвитку Львівщини на довгостроковий період». На замовлення Департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації здійснено моніторинг стану виконання місцевих бюджетів Львівської області за 2012 р. та аналіз ефективності використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів в галузі охорони здоров’я та освіти.

У 2013 році Інститутом було укладено угоди про співпрацю із Городоцькою районною державною адміністрацією Львівської області та Головним управлінням Державної міграційної служби України у Львівській області.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С входить до складу міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України № 827 від 5.09.2012 р.). Д.е.н., проф. Садова У.Я. є членом Науково-експертної Ради з питань діяльності Державної міграційної служби України. К.е.н. Гулич О.І. входить до складу Науково-технічної ради Державного агентства України з туризму та курортів.

Д.е.н., проф. Кравців В.С. також входить до складу робочої групи з питань регіонального економічного розвитку Регіонального комітету з економічних реформ в Львівській області. К.е.н. Жук П.В. включений до складу робочої групи з створення Регіональної асоціації сталого розвитку Карпат. К.н.держ.упр. Біль М.М. – член міжвідомчої робочої групи з питань формування Програми зайнятості населення Львівської області на 2013-2017 роки. Д.е.н. Борщевський В.В. входить до складу робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Львівської області на 2014-2020 роки з прогнозом до 2025 року.

Інститут є координуючим центром в Західному регіоні України з проблематики досліджень сталого розвитку Карпат. Зокрема, науковцями Інституту підготовлено пакет проектів законодавчих актів та нормативних документів, спрямованих на розв’язання комплексу проблем соціально-економічного розвитку гірських територій та формування дієвого механізму їх державного регулювання, які отримали схвальну оцінку Верховної Ради України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України й будуть використані у нормопроектувальній роботі. Проект Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України» підтримано міжфракційним депутатським об’єднанням «Карпатська група» для внесення його на розгляд Верховної Ради. Пропозиції Інституту до проекту Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів в Україні на період до 2022 року враховані Державним агентством України з туризму та курортів та включені в остаточний варіант проекту Концепції, який схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 638-р від 1.08.2013 р. Пропозиції щодо взаємовідносин держави й інвесторів при вирішенні питань видобування сланцевого газу задля дотримання екологічної безпеки та забезпечення інтересів місцевих територіальних громад використані робочою групою Львівської обласної ради при проведенні економічного, юридичного, екологічного аналізу проекту угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться у Львівській області.

Інститут виступив основним організатором ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (м. Львів, 2-3.10.2013 р.). Обговорено широке коло теоретичних та прикладних питань міграційної проблематики, механізмів регулювання міграційних процесів, ролі державних, комерційних і громадських структур у регулюванні міграційних процесів, зарубіжного досвіду міграційної політики тощо. За результатами роботи конференції її учасниками ухвалено Рекомендації.

Розвивається співпраця з місцевими органами влади, зокрема налагоджено співпрацю із головами Підберізцівської, Чижиківської, Чорнушовицької, Шегинської, Яворівської сільських рад Львівської області з питань діагностики проблем забезпечення сільських територіальних громад фінансовими ресурсами та підвищення їх фінансової спроможності.

За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва здійснювалася координація робіт з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Посольством України в Республіці Польща, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Донецьким національним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Луцьким національним технічним університетом, Тернопільським інститутом соціальних та інформаційних технологій, Національним інститутом стратегічних досліджень та його регіональними філіалами у Львові та Ужгороді, Львівською обласною спілкою економістів України, Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Зокрема, в рамках співпраці із Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у Львові Інститут виступив співорганізатором круглих столів «Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного співробітництва України» (17.10.2013 р.) та «Пріоритети, механізми та інструменти соціально-економічного розвитку периферійних територій західних регіонів України» (29.11.2013 р.).

На замовлення Посольства України в Республіці Польща підготовлено аналітичні матеріали «Соціально-економічний рівень розвитку областей Карпатського регіону» для використання при підготовці Карпатської стратегії та опрацювання питання запровадження окремої операційної програми ЄС для Карпатського регіону.

Інститут в особі д.е.н., проф. Кравціва В.С. та д.е.н., проф. Мікули Н.А. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва.

У 2013 році підписано Угоду щодо створення наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат» за участю української та польської сторін. Учасниками кластеру з української сторони є: Інститут регіональних досліджень НАН України, Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська обласна спілка економістів України; з польської сторони – Статистичне управління Підкарпатського воєводства, Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава). Інститут визначено координуючою структурою роботи кластеру з української сторони.