Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.003

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:332.1.001.11; JEL G18
Пшик Б. І., Вознюк М. А. Теоретико-методичні засади розроблення концепції управління фінансовими ресурсами економіки держави. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 3-7. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.007_u.
Літер.: 3

АвториПшик Богдан Іванович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: -pshykb@rambler.ru, pshykb1978@ukr.net

Сторінки:Вознюк Микола Андрійович

доктор економічних наук, доцент

директор, доцент кафедри фінансів, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: referent@libs.ubs.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Розглянуто теоретико-методичні засади управління фінансовими ресурсами економіки держави: визначено його сутність, завдання і принципи. Під управлінням фінансовими ресурсами економіки держави розглядається система принципів і методів розроблення, ухвалення та реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування фінансових ресурсів і підвищення ефективності їх використання всіма економічними суб’єктами-державою, регіонами, окремими підприємствами та установами, домашніми господарствами. Акцентовано увагу на виникненні в Україні певної невідповідності – фінансова система, яка сформована на даний час і забезпечує фінансову підтримку діяльності економічних суб’єктів, навіть за найслабших проявів різного роду ризиків і загроз зазнає дестабілізації, що, у свою чергу, призводить до появи кризи ліквідності, а відтак – до відпливу коштів з економічної системи країни, підвищення рівня інфляції тощо. Обґрунтовано послідовність формування концепції управління фінансовими ресурсами, яка визначає економічні, організаційні й правові засади їх формування, нарощування і використання з метою забезпечення сталого розвитку країни та розв’язання соціальних проблем. Визначено основні напрями розроблення і реалізації концепції: оцінку обсягу фінансових ресурсів; моніторинг їх використання, розроблення відповідного мотиваційного механізму; що стимулюватиме зростання обсягів фінансових ресурсів; виявлення й оцінку ризиків і загроз, які виникають у процесі їх формування та використання, а також розроблення інструментів, спрямованих на мінімізацію зазначених ризиків і загроз у країні.

Ключові слова:

конкурентоспроможність, ринкова економіка, сталий розвиток, управління, фінансові відносини, фінансові ресурси

Посилання

    
  1. Крупка М. І. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці. Львів, 2011. 404 с.
  2. Портна О. В. Сукупний фінансовий потенціал України як ресурс у процесі свого відтворення. Глобальні та національні проб леми економіки. 2015. № 6. URL: http://globalnational.in.ua/archive/6-2015/160.pdf
  3. Опарін В. М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4042.


Веб-майстер П. Попадюк