Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.086

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.101:330.8; JEL В49
Горбачевська О. В. Економічний імперіалізм як сучасна практика збагачення соціальних наук. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 86-92. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.092_u.
Літер.: 16

АвториГорбачевська Оксана Василівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: gorby@mail.ua, oxihorb@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Початок ХХІ століття характеризується глобальними змінами економіки й суспільства, що призвело до відставання соціальних наук від реального життя. У тому зв’язку зростають вимоги до науки, яка мала б містити креативні інструменти в дусі часу. Інструментарію будь-якої однієї із соціальних наук не вистачає, щоб описати процеси в усіх сферах життя людини. Цього можна досягнути лише на основі міждисциплінарних зв’язків усіх соціальних наук. Виникла проблема пошуків форми, у якій би виразилося таке поєднання міжпредметних зв’язків. Досліджено історичний аспект пошуків спроб підібрати таку форму. Найповнішою і завершеною формою для відображення зв’язків категорій і методів різних наук автор вважає методологію економічного імперіалізму. Метою дослідження є виявлення і систематизація тенденцій розвитку економічної науки з урахуванням впливу глобалізації, огляд основних форм міждисциплінарних переходів загалом і«економічного імперіалізму» зокрема як перспективного напряму розвитку єдиної соціальної науки. Кінцева мета«економічного імперіалізму» – об’єднання всіх наук про суспільство на базі неокласики.

Ключові слова:

глобалізація, економічна теорія, методологія економічної науки, міждисциплінарність, міжпредметні зв’язки, соціальні науки, економічний імперіалізм

Посилання

  
 1. Lazear E. P. Economic Imperialism. Stanford, CA: Hoover Institution and Graduate School of Business. Stanford University, 1999. 69 p.
 2. Davis John B. Economic imperialism versus multi disciplinarity. STOREP Conference, 2015: Proceedings. Available at: www.johnbryandavis.net/uploads/2/2/7/3/22734340/econ_imperialism.pdf
 3. Сапир Ж. Империализм экономической науки. Журнальный зал. 2003. Режим доступа: magazines.russ.ru/nz/2003/2/sa.html
 4. Єщенко П. С. Світова криза і криза економічної теорії: співвідношення і взаємодія. Економічна теорія. 2014. № 3. С. 24–37.
 5. Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. Вісник ТНЕУ. 2014. № 2. С. 159–170.
 6. Болотіна Є. Багатофакторна модель економічної поведінки. Галицький економічний вісник. 2013. № 2(41). С. 5–10.
 7. Колот А. М. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 5(158). С. 18–22.
 8. Кривий В. І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2016. Вип. 18. Ч. 1. С. 12–16.
 9. Несененко П. П., Артеменко О. А., Патлатой О. Є. Сучасні економічні теорії : навч. посібник. Одеса: ОНЕУ, 2017. 326 с.
 10. Назаров І. В. Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигми у світлі ідей «філософії господарства» С. М. Булгакова. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. № 131. С. 16–19.
 11. Мейжис І., Почебут Л. Індивідуалізм чи колективізм? Соціально-психологічний погляд на історію і політичну культуру України. Соціальна психологія. 2006. № 6. С. 47–59.
 12. Постаутичная экономика и ее враги. Режим доступа: http://polite.com.ua/library/4001-/html
 13. Орехов А. М. Методы экономических исследований: учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2006. 392 с.
 14. Доклад о мировом развитии «Мышление, общество и поведение». Группа Всемирного Банка. 2015. Режим доступа: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/469141468128391061/pdf/928630WDR0v20O00Box385381B00PUBLIC0.pdf
 15. Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. Москва: ГУ ВШЭ, 2003. 672 с.
 16. Фуркад М., Ольон Э., Альган Я. Превосходство экономистов. Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 45–72.


Веб-майстер П. Попадюк